Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
31 mrt 2016
Wat zijn uw ervaringen met de transmurale afspraken chronische GGZ?
In oktober 2015 zijn de transmurale afspraken GGZ vastgesteld. Hierin zijn afspraken opgesteld die ervoor zorgen dat de terugverwijzing van chronische GGZ patiënten naar de huisarts in overleg... Lees meer
30 mei 2016
Amsterdamse standaard overdracht antistollingsmedicatie
Op 19 mei 2016 is de Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA) vastgesteld. De ASKA biedt handvatten voor een goede overdracht van patiënten met antistollingsmedicatie tussen de betrokken... Lees meer
08 jun 2016
Directe toegang echocardiografie in BovenIJ en OLVG Spuistraat
Sinds deze week zijn het BovenIJ ziekenhuis en OLVG Spuistraat gestart met de 'directe toegang echocardiografie' voor de huisarts. De eerstelijns echocardiografie gaat altijd gepaard met een... Lees meer
19 feb 2017
Inventarisatie verbeteren samenwerking Reade - huisartsen voor CVRM bij reumatoïde artritis
Om te inventariseren hoe Reade en de huisartsen in de omgeving beter kunnen samenwerken op het gebied van CVRM bij patiënten met reumatoïde artritis, willen wij uw medewerking vragen aan de... Lees meer
25 jun 2019
Werkafspraken Medicatieoverdracht Zorgketen Amsterdam 2019
Om medicatieoverdracht in de zorgketen beter te laten verlopen, heeft SIGRA het Advies Werkafspraken Medicatieoverdracht Zorgketen Amsterdam 2019 uitgebracht. Hierin zetten we de grootste knelpunten... Lees meer
17 dec 2019
Verslag themabijeenkomst Zorgwekkende Zorgmijders d.d. 25 november
Op 25 november organiseerde de kring een themabijeenkomst over hoe om te gaan met zorgmijders en overlastgevers in de praktijk. Er was een deskundig panel, bestaande onder andere uit Melissa Diaz,... Lees meer
03 mrt 2020
Awareness en verwijzing voor gespecialiseerde tandheelkunde
De Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) is een tweedelijns, gespecialiseerde tandheelkundige kliniek voor de behandeling van bijzondere patiëntengroepen. Wist u dat u ook als huisarts patiënten... Lees meer