Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
16 mrt 2015
Aankondiging opening poliklinische apotheek Slotervaartziekenhuis
In de loop van april 2015 zal de Poliklinische Apotheek Slotervaart, gevestigd in het Slotervaartziekenhuis te Amsterdam, haar deuren zal gaan openen.
30 mei 2016
Amsterdamse standaard overdracht antistollingsmedicatie
Op 19 mei 2016 is de Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA) vastgesteld. De ASKA biedt handvatten voor een goede overdracht van patiënten met antistollingsmedicatie tussen de betrokken... Lees meer
23 mrt 2016
BovenIJ/ OLVG onderzoekt knelpunten medicatieoverdracht bij ontslag
Vanuit de ziekenhuisapotheek van het OLVG wordt onderzocht hoe de transmurale samenwerking rondom medicatie bij ontslag verbeterd kan worden. Uit evaluatie van de Amsterdamse convenanten... Lees meer
21 dec 2015
Casus: Elektronische uitwisseling van medicatiegegevens tussen apotheker en huisarts
Op verzoek van de huisarts aan de apotheker om medicatiegegevens over een patiënt te mogen ontvangen, weigert de apotheker deze gegevens te verstrekken omdat die patiënt geen toestemming (opt-in)... Lees meer
22 mei 2012
Convenant medicatieveiligheid met thuiszorg en aporthekers
De grote thuiszorgorganisaties, FBA en HKA hebben een convenant gesloten waarin beschreven staat wie welke taak heeft bij een veilige geneesmiddelenzorg voor thuiswonende mensen. Dit convenant was... Lees meer
23 jul 2014
Cordaan biedt Transmurale Revalidatiezorg
Cordaan is onlangs begonnen met het bieden van transmurale revalidatiezorg om de overgang tussen klinische geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en de thuissituatie goed te laten verlopen. Deze... Lees meer
30 jul 2014
Domperidon per direct uitsluitend met voorschrift verkrijgbaar
Het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) heeft op 28 juli bekend gemaakt dat domperidon bevattende geneesmiddelen voortaan uitsluitend met voorschrift verkrijgbaar zijn.
23 mei 2013
FTO pakket Metabool Syndroom en Chronische Psychiatrie van HKA werkgroep GGZ
De laatste jaren is steeds meer duidelijk geworden over de samenhang tussen chronisch psychotische stoornissen, het gebruik van antipsychotica en het metabool syndroom. De gemiddelde... Lees meer
14 okt 2014
Hoe zit het ook al weer met privacy en labwaarden?
De apotheker moet de patiënt informeren over het gebruiken van labwaarden bij de medicatiebewaking. De patiënt moet uitdrukkelijk toestemming geven aan de apotheker voor het mogen inzien van... Lees meer
  • Vorige