Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
02 jun 2015
Uw inbreng gevraagd voor evaluatie Convenant Medicatieoverdracht
Een goede, snelle en veilige medicatieoverdracht tussen ketenpartners (huisarts, ziekenhuis, apotheek en thuiszorg) is essentieel voor het leveren van goede zorg. In 2012 en 2014 heeft de HKA namens... Lees meer
16 mrt 2015
Aankondiging opening poliklinische apotheek Slotervaartziekenhuis
In de loop van april 2015 zal de Poliklinische Apotheek Slotervaart, gevestigd in het Slotervaartziekenhuis te Amsterdam, haar deuren zal gaan openen.
14 okt 2014
Hoe zit het ook al weer met privacy en labwaarden?
De apotheker moet de patiënt informeren over het gebruiken van labwaarden bij de medicatiebewaking. De patiënt moet uitdrukkelijk toestemming geven aan de apotheker voor het mogen inzien van... Lees meer
30 jul 2014
Domperidon per direct uitsluitend met voorschrift verkrijgbaar
Het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) heeft op 28 juli bekend gemaakt dat domperidon bevattende geneesmiddelen voortaan uitsluitend met voorschrift verkrijgbaar zijn.
23 jul 2014
Cordaan biedt Transmurale Revalidatiezorg
Cordaan is onlangs begonnen met het bieden van transmurale revalidatiezorg om de overgang tussen klinische geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en de thuissituatie goed te laten verlopen. Deze... Lees meer
17 apr 2014
Retourinformatie poliklinische apotheken Amsterdam
Tijdens de Algemene Ledenvergadering gaven onze leden aan niet altijd retourinformatie van de poliklinische apotheken in Amsterdam te ontvangen. De HKA heeft het daarom op zich genomen om per... Lees meer
24 feb 2014
Verzoek van apotheken om recept één keer te verstrekken
Apotheken in Amsterdam signaleren dat huisartsen regelmatig een recept twee keer verstrekken, één keer door het elektronisch te versturen en daarna nog een keer door ook een papieren versie aan de... Lees meer
23 mei 2013
FTO pakket Metabool Syndroom en Chronische Psychiatrie van HKA werkgroep GGZ
De laatste jaren is steeds meer duidelijk geworden over de samenhang tussen chronisch psychotische stoornissen, het gebruik van antipsychotica en het metabool syndroom. De gemiddelde... Lees meer
22 mei 2012
Convenant medicatieveiligheid met thuiszorg en aporthekers
De grote thuiszorgorganisaties, FBA en HKA hebben een convenant gesloten waarin beschreven staat wie welke taak heeft bij een veilige geneesmiddelenzorg voor thuiswonende mensen. Dit convenant was... Lees meer
  • Volgende