Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
11 jul 2016
ZK-Terugvordering samenloop AWBZ 2013-2014 van de baan
In maart berichtten wij u dat Zilveren Kruis in overleg met ons de terugvordering samenloop AWBZ 2013-2014 voor ca 1200 huisartsen intrekt; met 40-tal huisartsen zou er nog overleg zijn om te... Lees meer
17 mrt 2016
Zilveren Kruis gaat M&I-verrichtingen 2016 indexeren
Alle M&I verrichtingen 2016 worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari jl. geïndexeerd.
17 mrt 2016
Zilveren Kruis bericht huisartsen over betekenis herziening samenloopcontrole AWBZ 2013-2014
Eerder informeerden wij u over het besluit van Zilveren Kruis om de samenloopcontrole AWBZ 2013-2014 te herzien. Zilveren Kruis besloot hiertoe na overleg met de LHV. In de week van 7 maart heeft... Lees meer
14 dec 2015
Uit het bestuurlijk overleg van de 7 Kringen en Zilveren Kruis
In dit overleg van medio november is teruggekeken op de contracteerprocedure en zijn enkele knelpunten in het contract 2016 besproken.
03 nov 2015
Zilveren Kruis (ZK): verschillenoverzicht contract 2016-2017 t.o.v. 2015
Zilveren Kruis (ZK) heeft haar beleid ten aanzien van de huisartsenzorg en de overeenkomst inkoop huisartsenzorg 2016-2017 bekend gemaakt en op haar website geplaatst. Daarnaast heeft ZK haar beleid... Lees meer
05 okt 2015
Samenloop declaraties huisartsenzorg met AWBZ zorg 2013-2014
Veel huisartsen hebben medio september van Zilveren Kruis een brief ontvangen over een ‘samenloop declaraties huisartsenzorg met AWBZ zorg 2013-2014’.
19 mei 2015
Achmea: inventarisatie beperking administratieve lasten
Samen met de andere kringen in het Achmea werkgebied hebben wij een top 5 van administratieve lasten opgesteld en voorgelegd aan Achmea. Daarbij werd onderscheid gemaakt in technische en meer... Lees meer
11 mrt 2015
Bezorgde huisartsen publiceren manifest
Een groep huisartsen heeft onder het motto ‘Het roer moet om!’ een manifest geformuleerd, waarin ze eisen dat politiek en verzekeraars een andere koers varen. Ze vragen om werkelijke samenwerking, op... Lees meer
18 dec 2014
Meldpunt contractering: meldingen Achmea contract 2015 (2)
Hieronder gaan we in op een van de meest genoemde punten. Het betreft de variabilisering. In de vorige kringnieuwsbrief zijn we ingegaan op: Omzetderving door wegvallen M... Lees meer
11 dec 2014
Meldpunt contractering: meldingen Achmea contract 2015
Hieronder gaan we in op een van de meest genoemde punten. Het betreft de omzetderving door het wegvallen van M&I verrichtingen en/of het verlagen van tarieven.