Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
14 dec 2015
Uit het bestuurlijk overleg van de 7 Kringen en Zilveren Kruis
In dit overleg van medio november is teruggekeken op de contracteerprocedure en zijn enkele knelpunten in het contract 2016 besproken.
03 nov 2015
Zilveren Kruis (ZK): verschillenoverzicht contract 2016-2017 t.o.v. 2015
Zilveren Kruis (ZK) heeft haar beleid ten aanzien van de huisartsenzorg en de overeenkomst inkoop huisartsenzorg 2016-2017 bekend gemaakt en op haar website geplaatst. Daarnaast heeft ZK haar beleid... Lees meer
05 okt 2015
Samenloop declaraties huisartsenzorg met AWBZ zorg 2013-2014
Veel huisartsen hebben medio september van Zilveren Kruis een brief ontvangen over een ‘samenloop declaraties huisartsenzorg met AWBZ zorg 2013-2014’.
19 mei 2015
Achmea: inventarisatie beperking administratieve lasten
Samen met de andere kringen in het Achmea werkgebied hebben wij een top 5 van administratieve lasten opgesteld en voorgelegd aan Achmea. Daarbij werd onderscheid gemaakt in technische en meer... Lees meer
11 mrt 2015
Bezorgde huisartsen publiceren manifest
Een groep huisartsen heeft onder het motto ‘Het roer moet om!’ een manifest geformuleerd, waarin ze eisen dat politiek en verzekeraars een andere koers varen. Ze vragen om werkelijke samenwerking, op... Lees meer
18 dec 2014
Meldpunt contractering: meldingen Achmea contract 2015 (2)
Hieronder gaan we in op een van de meest genoemde punten. Het betreft de variabilisering. In de vorige kringnieuwsbrief zijn we ingegaan op: Omzetderving door wegvallen M... Lees meer
11 dec 2014
Meldpunt contractering: meldingen Achmea contract 2015
Hieronder gaan we in op een van de meest genoemde punten. Het betreft de omzetderving door het wegvallen van M&I verrichtingen en/of het verlagen van tarieven.
18 nov 2014
Update vergelijking Achmea contracten 2014-2015
Nadat Achmea onlangs de prestaties Doelmatig voorschrijven en Doelmatig verwijzen aanpaste, hebben wij het overzicht ‘wijzigingen overeenkomsten Achmea 2014-2015’ geactualiseerd.
11 nov 2014
Achmea verleent uitstel tekenen contract tot 15 december a.s.
Op haar website heeft Achmea een bericht geplaatst dat huisartsen langer de tijd hebben om hun contract te bestuderen. De deadline is opgeschoven naar 15 december a.s. In de bijlage het bericht zoals... Lees meer
06 nov 2014
LHV pleit voor extra tijd beoordeling contract 2015 door huisartsen
De LHV heeft de zorgverzekeraars, via ZN, aangeschreven met het verzoek huisartsen meer tijd te geven het aangeboden contract 2015 te beoordelen. Omdat het nieuwe bekostigingssysteem van de... Lees meer