Campagne Privacy en Informatieveiligheid start vandaag! Doet u ook mee?

Zorgverleners gaan integer en zorgvuldig om met (persoons)gegevens - Bewustwordingscampagne 3 tot 14 oktober 2016
 
Campagne Privacy en Informatieveiligheid start vandaag! Doet u ook mee?
Van 3 tot 14 oktober 2016 wordt in de regio Groot Amsterdam aandacht besteed aan privacy en informatieveiligheid. De campagne is bedoeld om privacy en informatieveiligheid onder de aandacht te brengen bij patiënten en zorgprofessionals. Door hier gezamenlijk twee weken lang bij stil te staan, zorgen we ervoor dat zorgverleners extra aandacht besteden aan het integer en zorgvuldig omgaan met (persoons)gegevens. Situaties waarin de privacy geschaad wordt, worden immers voorkomen door bewust te handelen.

Hoe integer en zorgvuldig gaat u om met (persoons)gegevens?
We willen u vragen, in uw organisatie, stil te staan bij de vraag: hoe integer en zorgvuldig gaat u om met (persoons)gegevens? Stelt u zich deze vraag aankomende weken een aantal keer. Help elkaar ook om integer en zorgvuldig om te gaan met (persoons)gegevens. U kunt collega’s attenderen op situaties die niet in orde zijn. Gebruik hiervoor een (Pas Op Privacy) Post-it, en schrijf een tip voor uw collega erop.  Alleen samen worden we nog bewuster.

Wilt u meedoen aan de campagne?
Voor de campagne is materiaal ontwikkeld dat u hier kunt downloaden. Het materiaal is zo ontwikkeld dat dit allemaal zelf geprint kan worden. U kunt dit gebruiken, ook na de campagne, want het bewust omgaan met (persoons)gegevens is altijd belangrijk.   

Wilt u de speciale mailing ontvangen met extra tips? Mail dan naar f.d.charro@sigra.nl om de bewustwordingsmails te ontvangen. Deze kunt u doorsturen naar collega’s. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de campagne kunt u contact opnemen met Félice de Charro van SIGRA. f.d.charro@sigra.nl   

We hopen dat u zich aankomende weken extra bewust bent bij het omgaan met (persoons)gegevens.

Met vriendelijke groeten, namens de organisatie