Zorg voor elkaar!

 
We zitten in een ingewikkelde en drukke tijd. De Corona-infecties en de druk op de zorg lopen op. Er komen steeds nieuwe richtlijnen en werkwijzen, die vaak weer vragen oproepen. Daarnaast heeft u mogelijk te maken met meer ziektegevallen of personeelsuitval door testen en quarantaineperiodes. Laten we daarom als huisartsen goed voor elkaar zorgen. De organisatie van de HaROP is er op gericht om in de wijken elkaar te ondersteunen.

Huisartsen hebben met elkaar en met de GGD afgesproken de zorg zo lang mogelijk in de praktijken en wijken te blijven organiseren. Daarom is er bij de start van de Corona pandemie in maart hard gewerkt om de wijkstructuren in Amsterdam goed neer te zetten. Inmiddels hebben alle wijken een Huisarts Coördinator HaROP (HCH). Zij zijn de aanspreekpunten in de wijk voor huisartsen en staan in contact met het CrisisTeam. Signaleert u in uw praktijk ontwikkelingen rond Corona? Heeft u vragen, een probleem of juist een goed idee? Deel het met de HCH's! 

Het CrisisTeam stuurt minimaal één keer per week een nieuwsbrief aan de coördinatoren. Zij sturen deze naar de huisartsen in hun wijk. In de nieuwsbrief wordt ook elke week de link voor inventarisatie PBM & Personeel geplaatst. Met de informatie uit de inventarisaties kunnen de HCH's zien waar eventueel nog voorraad of ruimte is. Daarnaast is de inventarisatie ook belangrijk voor het CrisisTeam om een goede inschatting te kunnen maken met betrekking tot opschalingsscenario's. De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de HAweb Corona Amsterdam pagina.

Hou vol en blijf voor elkaar zorgen!

Bestuur HKAA