ZK-Terugvordering samenloop AWBZ 2013-2014 van de baan

 
In maart berichtten wij u dat Zilveren Kruis in overleg met ons de terugvordering samenloop AWBZ 2013-2014 voor ca 1200 huisartsen intrekt; met 40-tal huisartsen zou er nog overleg zijn om te achterhalen wat er aan de hand is. Onlangs besloot Zilveren Kruis ook voor deze huisartsen de terugvordering kwijt te schelden.

Op 18 februari en 17 maart zijn er eerdere berichten gepubliceerd over de controle samenloop AWBZ 2013-2014. Deze kunt u terugvinden op de kringwebsite onder 'gerelateerd nieuws' naast dit nieuwsbericht. Ook op de LHV-website vindt u informatie hierover.

Hoe maak ik afspraken met Wlz-instellingen – het voorkomen van samenloop: