Zilveren Kruis (ZK): verschillenoverzicht contract 2016-2017 t.o.v. 2015

 
Zilveren Kruis (ZK): verschillenoverzicht contract 2016-2017 t.o.v. 2015
Zilveren Kruis (ZK) heeft haar beleid ten aanzien van de huisartsenzorg en de overeenkomst inkoop huisartsenzorg 2016-2017 bekend gemaakt en op haar website geplaatst. Daarnaast heeft ZK haar beleid en de inkoop gepresenteerd in een aantal bijeenkomsten voor huisartsen. Wilt u weten welke wijzigingen er zijn?

U wilt natuurlijk graag weten wat het contract 2016-2017 voor u als huisarts en uw praktijk betekent. Om u hierbij behulpzaam te zijn hebben wij een verschillenoverzicht (zie bijlage)  gemaakt tussen het contract 2016-2017 en het contract 2015.Ondanks dat wij veel tijd en aandacht aan het overzicht hebben besteed kunnen er afwijkingen zijn. 

Meer informatie
U kunt meer informatie vinden bij het dossier bekostiging op de website van de LHV en op de website van Zilveren Kruis . Veel antwoorden op vragen die u ongetwijfeld heeft kunt u daar terugvinden.