Zilveren Kruis laat bepaling over LSP uit contract vallen

 
Na aandringen van LHV en VPH heeft Zilveren Kruis de bepaling in haar contract over het LSP losgelaten. Het gaat om een artikel waarin de huisarts verplicht werd zich in te spannen om het LSP te gebruiken. Met de suggestie dat dit landelijk afgesproken zou zijn. Wij hebben hier bezwaar tegen gemaakt, omdat hierover geen afspraken zijn gemaakt. Bovendien zijn wij het hier niet mee eens. Wij vinden het belangrijk dat er ook ruimte is voor alternatieven voor het LSP, zoals de Whitebox in Amsterdam.
Zilveren Kruis corrigeert overeenkomst huisartsenzorg 2018
Zilveren Kruis geeft aan dat deze bepaling zo niet in hun contract tekst had mogen komen en past deze aan. Als huisarts hoeft u niets te doen, ook niet wanneer u het contract al ondertekend heeft. De bepaling van Zilveren Kruis is niet langer van kracht. De verzekeraar plaatst hierover de volgende tekst op hun website:
 
Correctie op overeenkomst huisartsenzorg 2018
 
Artikel 12 lid 2 van de overeenkomst huisartsenzorg vermeldt ten onrechte dat deze bepaling is afgesproken in het kader van landelijke afspraken over uniformering van bepalingen. Deze bepaling betreft een aanvulling op de geüniformeerde bepalingen die door Zilveren Kruis is gedaan.
 
Zilveren Kruis wil met deze bepaling slechts het gebruik van het LSP aanmoedigen. Om ieder misverstand hieromtrent weg te nemen, informeren wij u dat we op dit punt slechts een inspanning vragen en geen verplichting. We gaan niet controleren op deze bepaling en er zijn geen consequenties verbonden aan het niet uitvoeren van deze bepaling. Hiermee heeft u de mogelijkheid om ook een andere invulling te geven aan de elektronische uitwisseling van (medische) informatie van patiënten met andere zorgaanbieders. 
 
Deze tekst dient als aanvulling op de overeenkomst huisartsenzorg 2018.
 
Dit houdt in dat feitelijk de gewraakte passage buiten werking is gesteld.
Voor de toekomst gaan wij met Zilveren Kruis in overleg.