Zilveren Kruis gaat M&I-verrichtingen 2016 indexeren

 
Alle M&I verrichtingen 2016 worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari jl. geïndexeerd.

Wij constateerden dat Zilveren Kruis de tarieven van de M&I verrichtingen 2016 niet heeft geïndexeerd. Dit hebben wij aangekaart bij Zilveren Kruis. Zilveren Kruis heeft besloten de tarieven van alle M&I verrichtingen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 te indexeren.
Berichtgeving van Zilveren Kruis over de hoogte van de indexering en over de wijze van declaratie/verrekening volgt.