Zilveren Kruis financiert deelname huisartsen aan PaTz-groepen

 
De Regiotafel/het stedelijk overleg (huisartsen) en vertegenwoordigers van Zilveren Kruis hebben besloten om vanuit de huisartsenfinanciering (S3 gelden) de vergoeding voor de PaTz-groepen te continueren in 2019. Dat betekent dat de huisartsen van de lopende PaTz-groepen en huisartsen van nieuwe PaTz-groepen middels een opslag worden betaald voor hun deelname. Deze opslag bedraagt € 0,55 per patiënt. Voor een normpraktijk komt dat neer op ongeveer € 1.200.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de prestatie, voldoet u aan onderstaande voorwaarden:
 • U neemt deel aan een PaTz-groep van minimaal 6 tot 8 huisartsen, betrokken (wijk)verpleegkundigen en een consulent palliatieve zorg (kaderhuisarts palliatieve zorg, verpleegkundige specialist palliatieve zorg, specialist ouderen geneeskunde).
 • Als deelnemer werkt u met de PaTz-methodiek.
 • U bent op minimaal 6 bijeenkomsten per jaar aanwezig.
 • U neemt deel aan de monitoring* van het Expertise Centrum Palliatieve zorg VUmc 
 • U gaat ermee akkoord dat de voorzitter van iedere PaTz-groep jaarlijks anoniem ter beschikking stelt aan Zilveren Kruis:
  • Percentages aanwezigheid van de PaTz-groepen;
  • Aantal huisartsen dat deelneemt;
  • Aantal (wijk)verpleegkundigen dat deelneemt.
Informatie over PaTz