Zelfzorg bevorderen vanuit de huisartspraktijk: twijfels resulteren in stilte

Een onderzoek door VUmc in opdracht van de HKA
 
Huisartsen voelen zich verlegen met de promotie van zelfzorg in de spreekkamer. Concrete aangrijpingspunten hangen voor hen in de mist. Dit blijkt uit het afstudeeronderzoek van Annelie van den Boogaard dat zij in 2014 op verzoek van de HKA heeft uitgevoerd vanuit de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het VUmc.

Huisartsen uiten hun bedenkingen over hun taak bij het bevorderen van zelfzorg. Praktijkondersteuners zien hier wel een nuttige bijdrage. Het onderzoek laat zien dat er vier varianten van zelfzorg bestaan: zelfzorggeneesmiddelen en ‘huismiddeltjes’, gezondheidsbesef, informatie zoeken en verandering van leefstijl inclusief zelfcontrole. Het onderzoek nodigt uit de taakopvattingen te bezien, publiek debat in gang te zetten en de opvolgtrouw ook bij zelfzorg serieus te nemen.

Een uitgebreide samenvatting met aanbevelingen ter overweging is hier beschikbaar. Het volledige verslag kan worden opgevraagd bij Annelie van den Boogaard  of Frans Meijman