Wkkgz: Heeft u zich al aangemeld?

 
In onze regio Noordwest zijn op dit moment nog enkele formele klachtenregelingen operationeel. Deze klachtenregelingen stoppen in het kader van de Wkkgz per 1 januari a.s. in hun oude vorm. U moet volgens de klachtenwet voor 1 januari aangesloten zijn bij een geschilleninstantie, een klachtenregeling hebben èn de beschikking hebben over een klachtenfunctionaris.

Welke opties zijn er per 1 januari?

Er zijn nu twee door het ministerie van VWS erkende geschilleninstanties in het land. Hiermee wordt voor 1 januari voldaan aan de nieuwe klachtenwet Wkkgz:

  1. SKGE: De LHV heeft samen met InEen, apothekersorganisatie KNMP en Patiëntenfederatie Nederland (voormalig NPCF) de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) in het leven geroepen.
  2. Dokh:  heeft hun bestaande klachtenregeling omgevormd tot een erkende geschilleninstantie.

Uw huisartsenkring vindt een hoge kwaliteit (uniformiteit) tegen een lage prijs belangrijk. De keuze staat u echter vrij waar u zich bij aansluit.

Waarnemers

Waarnemers zijn in principe verplicht zelfstandig aan de eisen uit de Wkkgz te voldoen. Aangezien dit niet in belang is van patiënt en kwaliteit van zorg, heeft de LHV met het ministerie van VWS en de Belastingdienst afgesproken dat waarnemers de interne procedure volgen van de huisartsenvoorziening waar hij of zij werkzaam is. Zij volgen dus de klachtenregeling van de huisartsenvoorziening en maken ook gebruik van die klachtenfunctionaris. Wel moeten waarnemers zelfstandig aansluiten bij de geschilleninstantie, om aan te tonen dat ze zelfstandig ondernemer zijn èn om de zorgaanbieder voor wie ze werkzaam zijn niet op te laten draaien voor een eventuele claim.

Kosten

*De SKGE heeft geen winstoogmerk, waarmee de kosten afhankelijk zijn van het aantal aanmeldingen.

 Aanvullende informatie?