Wisselingen bestuur

 
Afgelopen maandag 23 mei namen wij afscheid van bestuurslid Frans Smits en van AIOS-vertegenwoordiger Netanja ter Maaten. Gelukkig konden we ook gelijk twee nieuwe leden in ons midden verwelkomen, te weten Tijn van Winden en Desiree Cleuren.

Frans Smits is 6 jaar bestuurslid geweest van de HKAA en heeft zich bijzonder ingezet voor de ouderzorg en GGZ in Amsterdam. Daarnaast heeft hij namens de HKAA een grote rol gespeeld bij het opstarten van de Amsterdamse Huisartsen alliantie. Na zijn pensioen heeft Frans er bewust voor gekozen zich via de HKAA actief in te zetten voor het huisartsenvak. Bij zijn afscheid nu roept hij zijn net gepensioneerde collega’s op om dit nu van hem over te nemen.

Tijn van Winden neemt de taak van Netanja over en zal de komende tijd zorgen voor de verbinding met de AIOS. Desiree Cleuren gaat het geluid vanuit Almere versterken. Zij sloot voor de eerste keer aan bij de bestuursvergadering en kon gelijk formeel worden benoemd tijdens daaropvolgende de ledenvergadering.

Wij zijn Netanja en Frans dankbaar voor hun inzet voor de huisartsenzorg in Amsterdam-Almere en zijn blij met de versterking van ons team door Desiree en Tijn!