Wijzigingen in de klachten- en geschillenbehandeling (2)

Meldt u aan bij de SKGE. Uw aansluiting bij de HKCA vervalt.
 
De kring heeft samen met de Huisartsenposten Amsterdam (HpA) de mogelijkheden onderzocht voor een lokale oplossing voor de klachtenfunctionaris.

Wij hebben u daarover eerder deze maand geïnformeerd.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet haalbaar blijkt op zowel financiële-, als op administratieve gronden. In overleg met de betrokken partijen is daarom besloten om
géén lokale klachtenfunctionaris aan te bieden.

Wat moet geregeld zijn voor de Wkkgz?

 Volgens de Wkkgz moet u vanaf 1 januari onder meer aan de volgende verplichtingen voldoen:

  1. Aangesloten zijn bij een geschilleninstantie.
  2. werken met een klachtenfunctionaris.
  3. Een klachtenregeling hebben. De LHV komt binnenkort met een aanbod.

Wat betekent dit voor u als HKA lid?

Tot eind dit jaar bent u via uw kringlidmaatschap automatisch aangesloten bij de huisartsen klachtenregeling Amsterdam. Om voor 1 januari te voldoen aan de nieuwe klachtenwet Wkkgz adviseren wij u om u alvast aan te melden bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE), een initiatief van de LHV, InEen en apothekersorganisatie KNMP.
Bij de inschrijving maakt u een keuze voor deelname aan alleen de geschilleninstantie of voor een combinatie met een klachtenfunctionaris. De SKGE zal zorgen dat huisartsen de beschikking hebben over een klachtenfunctionaris in de buurt. De kosten worden direct door de SKGE in rekening gebracht, en niet meer automatisch via uw kringcontributie.

Waarnemers en huisartsen in dienstverband

Waarnemers volgen de interne procedures, waaronder de klachtenregeling, van de huisartsenvoorziening vanuit waar zij zorg verlenen. Ook maken zij zodoende gebruik van de klachtenfunctionaris van deze voorziening. Wel moeten waarnemers zich zelfstandig aansluiten bij de geschilleninstantie. U kunt in het aanmeldformulier aangeven dat u waarnemend huisarts bent.
Huisartsen die in dienstverband werken in bijvoorbeeld een gezondheidscentrum, zijn via een abonnement van het gezondheidscentrum gedekt.

Kosten

De definitieve tarieven zijn in november bekend. Er is geen winstoogmerk, waarmee de kosten afhankelijk zijn van het aantal aanmeldingen. Wel zijn er richtbedragen genoemd. Deze zijn afhankelijk van uw keuze. U kiest voor deelname aan alleen de geschilleninstantie (jaarlijks 95 tot 120 euro) of voor een combinatie met een klachtenfunctionaris (jaarlijks 140 tot 180 euro).

Vragen naar aanleiding van dit bericht?

Gebruik daarvoor ons contactformulier.