Wijzigingen klachten- en geschillenbehandeling (1)

Wacht met ingaan op aanbod
 
Graag brengen wij u op de hoogte van het nieuwsbericht dat het landelijke LHV-bureau naar alle leden heeft gestuurd over de aanmelding bij de landelijke geschilleninstantie voor huisartsen. De Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Op dit moment bent u via uw kringlidmaatschap automatisch aangesloten bij de huisartsenklachtencommissie Amsterdam (HKCA).

Wat betekent dit voor u als HKA lid?

De SKGE voorziet in een landelijke Geschillencommissie en wil klachtenfunctionarissen vanuit een landelijke pool regionaal inzetten. Wij zijn blij met de inspanningen voor de geschillencommissie en adviseren huisartsen zich daarbij voor 1 januari aan te sluiten.

De eerste klachten opvang willen wij echter graag zo lokaal mogelijk regelen. Daarmee beogen we laagdrempeligheid, snelheid en vooral de-escalatie (voorkomen van escalatie naar de Geschillencommissie).
De geschilleninstantie SKGE komt pas in beeld als een huisartsen(voorziening) er zelf niet uitkomt met de patiënt tijdens een gesprek of bemiddeling door de klachtenfunctionaris. 

Wat vragen wij van u?

Op dit moment onderzoekt de kring samen met de Huisartsenposten Amsterdam (HpA) naar mogelijkheden om een lokale oplossing te zoeken voor de klachtenfunctionaris.
We zouden u willen vragen nog even te wachten op ons aanbod alvorens een keus te maken voor het onderdeel klachtenfunctionaris. Wij laten u voor het eind van de maand weten of wij regionaal deze klachtenfunctionaris gaan aanbieden.