Wijzigingen in bereikbaarheid Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam

 
Wijzigingen in bereikbaarheid Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam
Hierbij een bericht voor huisartsen over het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam. Er zijn een drietal veranderingen: 1) Het aanmeldportaal is nog steeds 24/7 bereikbaar voor Wlz-crisiszorg, maar ’s nachts niet meer voor ELV. 2) De medewerkers van de clientservicebureau’s van de VVT organisaties doen nu ook ’ s avonds en in de weekenden dienst en zitten daarbij op de HAP. Alleen ’s nachts wordt nog gewerkt met bereikbaarheidsdiensten. 3) Vanaf 2 september sluiten de SEH’s gefaseerd aan als verwijzer.

Schema bereikbaarheid Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg per zorgvorm 

Vorm van tijdelijke zorg Bereikbaarheid Telefoonnummer

Wlz-crisiszorg

 1. Patiënt heeft een Wlz-indicatie (ZZP) of aanvrager spoedopname verwacht dat patiënt deze binnen twee weken krijgt.
 2. Er is sprake van een acute verandering.
 3. Patiënt loopt onacceptabel risico op lichamelijk en geestelijk letsel, dan wel brengt zijn omgeving in gevaar (gevaarscriterium).
 4. Binnen 24 uur is intramurale zorg noodzakelijk. De inzet van enkel thuiszorg (eventueel ophoging) is niet voldoende
24/7 020) 262 81 12

Eerstelijns verblijf (ELV)

 1. Kortdurende medische en/of verpleegkundige zorg is noodzakelijk
 2. Zorg kan thuis niet gerealiseerd worden.
 3. Ziekenhuisopname niet nodig of wenselijk.
Dagelijks 8.30-23 uur (020) 262 81 12

Wijzigingen bij het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam per 2 september 2019

 • Het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam voor verwijzingen naar ELV en Wlz-crisiszorg is sinds 16 juli 2018 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer (020) 262 81 12.
 • Per 2 september kunnen huisartsen nog steeds 24 uur per dag aanmelden voor Wlz-crisiszorg. Voor ELV-opnames is het aanmeldportaal dagelijks bereikbaar tussen 8.30 en 23 uur. Uit een analyse van de verwijzingen is gebleken dat 24/7 bereikbaarheid voor ELV-opnames niet nodig is.
 • Voortaan  wordt doordeweeks van 17.00-23.00 uur en in het weekend van 08.30-23.00 uur de telefoon opgenomen door een medewerker van een Cliëntservicebureau van één van de VVT organisaties. Diegene doet dienst op de HAP en is volledig beschikbaar voor verwijzingen. In de nacht van 23-8.30 uur wordt alleen voor Wlz-crisiszorg gewerkt met bereikbaarheidsdiensten.
 • De mogelijkheid om tijdens kantoortijden overleg te hebben met een Specialist Ouderengeneeskunde blijft  bestaan.
 • Vanaf 2 september sluiten de SEH’s van de Amsterdamse ziekenhuizen gefaseerd aan als verwijzer. Dit verandert niets aan de werkwijze van het aanmeldportaal.

Hoe werkt het aanmeldportaal

 • Als huisarts maakt u een afweging of en zo ja welke vorm van tijdelijke zorg uw patiënt nodig heeft. U kunt daarvoor gebruik maken van het afwegingsinstrument op de website van SIGRA, zie bijgaande link.
 • Als u uw patiënt wilt aanmelden voor Wlz-crisiszorg of ELV, belt u telefoonnummer (020) 262 81 12. U toetst de postcode van uw patiënt in en wordt doorverbonden met de VVT organisatie in het woongebied van uw patiënt.
 • Samen met een deskundige medewerker maakt u een inschatting waar uw patiënt het best op zijn plek is, indien mogelijk rekening houdend met de wens van uw patiënt.
 • Mocht er geen bed beschikbaar zijn, dan kunt u uw patiënt op de wachtlijst laten zetten en krijgt u bericht zodra er plek is.

Meer informatie

Voor meer informatie over het aanmeldportaal kunt u terecht op de website van SIGRA
https://www.sigra.nl/aanmeldportaal-tijdelijke-zorg-amsterdam

Voor meer informatie over de Wlz-crisiszorgregeling kunt u terecht op de website van SIGRA 
https://www.sigra.nl/crisiszorg