Wijziging schema pre- en postexpositie rabiësvaccinatie

 
 
Wijziging schema pre- en postexpositie rabiësvaccinatie
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in april 2018 een aantal wijzigingen gepresenteerd van het rabiësbeleid met betrekking tot zowel het pre-expositieprofylaxebeleid (PrEP) als het postexpositieprofylaxebeleid (PEP). Dit beleid is overgenomen door de LCI en het LCR en wordt per direct ingevoerd vanwege het tekort aan rabiësvaccin in Nederland

De belangrijkste aanpassingen in de vaccinatieschema’s:

Postexpositie

    • Essen-schema: 4 maal 1-site i.m. vaccinatie op dag 0, 3, 7 en 14-28 (de 5e vaccinatie vervalt, de 4e vaccinatie kan worden gegeven tussen dag 14 en 28).
    • Voor immuungecompromitteerden blijft het 5-doses Essen-schema gehandhaafd, met 1-site i.m. vaccinatie op dag 0, 3, 7, 14 en 28.
    • Het Zagreb-schema blijft ongewijzigd; 4 maal i.m. vaccinatie: 2-site op dag 0, en 1-site op dag 7 en 21.
    • Na een nieuwe blootstelling binnen een termijn van 3 maanden is bij immuuncompetente personen PEP na een voorgaande PEP niet geïndiceerd (uitgezonderd immuungecompromiteerden).

Pre-expositie
Het LCR heeft  haar abonnees bericht over de nieuwe PrEP-schema’s. Voor immuuncompetente personen bestaat de  vaccinatieserie nu uit twee vaccinaties (dag 0 en 7). De derde vaccinatie op dag 21-28 vervalt. Voor immuungecompromiteerden blijft het oude schema met toediening van 3 vaccinaties van toepassing (dag 0,7,21-28).

Beschikbaarheid rabiësvaccins
Er is per direct een tekort aan rabiësvaccins in Nederland (en in het buitenland). Daarom adviseert de LCI om strikt de LCR-indicaties aan te houden in verband met vaccintekorten en waar mogelijk pre-expositievaccinatie uit te stellen. De nog beschikbare vaccins worden nu zoveel mogelijk gebruikt voor post-expositie.

Voor meer informatie en Intercollegiaal overleg
Voor meer informatie: richtlijn Rabiës van het RIVM. Reizigers kunt u verwijzen naar de informatie van het LCR

Voor vragen over  en verwijzingen voor post-expositie rabiës kunt u contact opnemen met de  arts Infectieziekten van de GGD Amsterdam (werkdagen tussen 8.30 en 17.00: 020-5555 105/na 17.00 uur  en in het weekend: 020-5555 555, vraag naar de dienstdoende arts Infectieziekten).  

Voor de huisartsenkring Amsterdam en Noord Holland Midden geldt dat deze informatie bedoeld is voor de huisartsen uit het werkgebied van de GGD Amsterdam, nl de huisartsen uit de gemeentes:

 - Amsterdam
- Amstelveen
- Aalsmeer
- Uithoorn
- Ouder Amstel
- Diemen