Werkwijze bij vermoedens van kindermishandeling tijdens diensten

 
Hoe gaat u ook al weer te werk bij een vermoeden van kindermishandeling tijdens de dienst? En bij wie kunt u terecht met vragen of opmerkingen over dit onderwerp?

HpA-Wijzer
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor zowel triagist als huisarts bij vermoeden van kindermishandeling tijdens ANW-uren staan omschreven in de HpA-Wijzer (procedure kindermishandeling en huiselijk geweld). Bij elk contact met een kind tijdens de ANW-uren doorloopt de huisarts een korte screenende vragenlijst die zo nodig doorgeleidt naar het SPUTOVAMO formulier.

Let op kindcheck!
Voor de kindcheck bestaat nog geen rode vlag in het HIS van de huisartsenpost. Deze vergt daarom extra alertheid en initiatief van de individuele zorgverlener.

Aandachtsfunctionaris
De eigen huisarts wordt door de aandachtsfunctionaris ingelicht over ingevulde SPUTOVAMO formulieren. Ook met vragen of opmerkingen over dit onderwerp tijdens de diensten kunt u bij de aandachtfunctionaris terecht.