Werkonderbreking Ambulance Amsterdam op 21 en 23 oktober 2015, 12.00-16.00 uur

 
Werkonderbreking Ambulance Amsterdam op 21 en 23 oktober 2015, 12.00-16.00 uur
Sinds medio mei van dit jaar wordt er door de vakbonden en de medewerkers in de Ambulancezorg landelijk actie gevoerd in het kader van een nieuwe CAO Ambulancezorg. Ook de medewerkers van Ambulance Amsterdam voeren in dit kader actie. Deze acties zijn de afgelopen tijd geïntensiveerd met de nodige consequenties voor de planbare ambulancezorg.

Vakbond FNV Zorg & Welzijn heeft voor onderstaande data en tijdstippen opnieuw een werkonderbreking aangekondigd bij Ambulance Amsterdam:

  • Woensdag 21 oktober 2015, 12.00-16.00 uur
  • Vrijdag 23 oktober 2015, 12.00-16.00 uur

Dit betekent dat er op deze dagen in het tijdvak 12.00 tot 16.00 uur geen besteld ambulancevervoer verreden zal worden. Uiteraard is de spoedeisende ambulancezorg (A1- en A2urgentie) wel gegarandeerd.  

Bovenstaande houdt ook in dat de planning van het besteld ambulancevervoer op deze dagen ernstig verstoord zal zijn. Voor het tijdvak van 12.00 tot 16.00 uur zal Ambulance Amsterdam geen besteld vervoer opdrachten aannemen. De verwachting is dat het weer opstarten van het proces van besteld vervoer na 16.00 uur steeds enige tijd zal vergen.  

Wij verzoeken u vriendelijk, voor zover van toepassing, om rekening te houden met deze werkonderbreking en tijdig eventueel noodzakelijk geachte maatregelen te treffen, zodat u zo min mogelijk ongemak ervaart van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van besteld vervoer mogelijkheden.