Werkgroep GGZ biedt overzicht e-mental health interventies

 
De HKA werkgroep GGZ heeft voor de Amsterdamse huisartsen een informatieve beschrijving van een aantal sites en zelfhulpmogelijkheden op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg opgesteld. Deze beschrijvingen bieden niet alleen voor de huisarts maar ook voor de POH GGZ interessante informatie. De werkgroep adviseert huisartsen deze overzichten op hun eigen praktijkwebsite te plaatsen, ter informatie voor hun patiënten.

Het gebruik van e-health is bezig met een opmars binnen de gezondheidszorg. Op het gebied van e-mental health is er inmiddels een behoorlijk aantal interessante mogelijkheden en websites. De werkgroep GGZ heeft deze voor u op een rijtje gezet. De werkgroep heeft niet de illusie dat zij daarin helemaal volledig kan zijn. Op dit terrein is immers continu beweging.

Ná de beschrijving van de sites vindt u nog een globaal overzicht met e-mental-health interventies, dat is opgesteld door Lidewij Wind, kaderarts GGZ m.m.v. het Trimbos Instituut (januari 2012). Dit overzicht geeft naast een zeer beknopte beschrijving per genoemde site ook aan of er kosten zijn verbonden aan de evt. behandeling via de site.