Wat zijn uw ervaringen met de transmurale afspraken chronische GGZ?

 
In oktober 2015 zijn de transmurale afspraken GGZ vastgesteld. Hierin zijn afspraken opgesteld die ervoor zorgen dat de terugverwijzing van chronische GGZ patiënten naar de huisarts in overleg gebeurt en goed verloopt. 1ste Lijn Amsterdam heeft een enquête uitgezet om de afspraken te monitoren. Uit de eerste resultaten blijkt dat 50% van de huisartsen aangeeft dat er overleg is voorafgaand aan terugverwijzing uit de specalistische GGZ. Hoe is dat bij u?

We willen graag weten of de transmurale afspraken naar uw mening worden nageleefd en hoe het gaat met de terugverwezen chronische patiënten in de eerste lijn. Om een goed beeld te krijgen, is het belangrijk dat er meer huisartsen de enquete invullen.

Met uw respons kunnen we in overleg treden met de specialistische GGZ en de knel- of aandachtspunten bespreken zodat we samen kunnen werken aan goede zorg voor chronische GGZ patiënten.

Ga naar de enquête  

Alvast hartelijk dank voor uw input!