Wanneer is een verwijzing naar de fysiotherapeut nodig?

 
De HKA heeft signalen gekregen dat patiënten regelmatig achteraf komen met een verzoek om verwijzing naar de fysiotherapeut. Daarom is overleg geweest met de Amsterdamse afdeling van KNGF. Naar aanleiding van het overleg heeft het KNGF een kort overzicht gemaakt waarin staat opgenomen in welke gevallen de huisarts en/of specialist een verwijzing naar de fysiotherapeut schrijft en welke gegevens in de verwijzing moeten staan.

De huisarts en/of specialist schrijft in de volgende gevallen een verwijzing naar de fysiotherapeut:

  • wanneer de huisarts vindt dat fysiotherapie nodig is en de patiënt op het spreekuur is geweest voor een klacht;
  • wanneer het om een chronische aandoening gaat die op de lijst Borst staat;
  • wanneer het om een aan-huis-behandeling gaat.

Een verwijzing moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

  • persoonsgegevens van de verzekerde;
  • medische diagnose gesteld en ingevuld door arts;
  • (digitale) handtekening, datum en naam van de arts;
  • in geval van aan-huis-behandeling dient dit specifiek te worden vermeld.

NB: wanneer de patiënt zonder verwijzing bij de fysiotherapeut komt, rekent de zorgverzekeraar in de meeste gevallen twee zittingen voor het eerste bezoek (een screening en een intake).