VUmc: ESBL-drager door PPI? Draag bij aan onderzoek hierover!

 
Met 1 minuut van uw tijd kunt u zeer relevante wetenschap aan uw vak toevoegen! Alleen door toestemming te geven dat wij enkele patiënten namens u een vragenlijst sturen, kunt u het verband tussen PPI en ESBL-dragerschap helpen oplossen.

Achtergrond
Neemt de kans op dragerschap van multiresistente darmbacteriën toe door het gebruik van maagzuurremmers? Er zijn aanwijzingen dat patiënten die met name protonpompremmers gebruiken, twee keer zoveel kans hebben op infecties met resistente bacteriën dan patiënten zonder zuurremmers. Nederland telt ruim 2 miljoen gebruikers van zuurremmers. Wij willen verifiëren of zuurremmers dit risico bewerkstelligen.

Het onderzoek
In ons onderzoek vergelijken wij patiënten bij wie ESBL-producerende bacteriën in de urine zijn aangetroffen met controle patiënten zonder deze bacteriën in de urine. Indien u toestemming geeft, zal het microbiologisch laboratorium u attenderen op mogelijke deelnemers en u vragen of wij hen namens u een vragenlijst kunnen sturen, per brief of per e-mail. Wij bieden u alle mogelijke ondersteuning zodat het u zo min mogelijk tijd kost.

Wilt u meedoen met dit onderzoek, waarbij minimale inspanning van uw kant nodig is, neem dan contact op met: Roel Willems, arts-onderzoeker, VU medisch centrum (per e-mail: r.willems@vumc.nl)