Voorrangsregeling woningen voor zorg- en welzijnsprofessionals

 
In 2018 en 2019 hebben 3 succesvolle pilots met woningen voor zorg- en welzijnsprofessionals plaatsgevonden met als resultaat dat 32 zorg- en welzijnsprofessionals een woning hebben gevonden in Amsterdam. De Gemeente Amsterdam heeft naar aanleiding van de pilots de voorrangsregeling woningen voor zorg- en welzijnsprofessionals opgenomen in de Huisvestingsverordening 2020. Hier zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee! Er zijn een aantal zaken veranderd en gewijzigd. Hierover wil ik u graag informeren.

Wijziging voorrangsregeling woningen

De belangrijkste wijzigingen aangaande de voorrangsregeling woningen zijn:

 

 1. Aanmeldingsprocedure verloopt vanaf nu volledig via de gemeente Amsterdam en Woningnet (administratief en toewijzing).
 2. De Gemeente Amsterdam heeft bepaald dat alleen de volgende beroepen in aanmerking komen voor de voorrangsregeling woningen:
  • verpleegkundige (alle niveaus)
  • verzorgende (niveau 3)
  • helpende (niveau 2)
  • begeleider (jeugd, welzijn, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg)
  • sociaal maatschappelijk werker, sociaal maatschappelijk dienstverlener
  • doktersassistent, praktijkassistent, apothekersassistent
  • praktijkondersteuner
 1. De werkgever heeft een prominentere rol in het aanmelden van de betreffende werknemer voor de voorrangsregeling.

Hoe kan een medewerker zich aanmelden voor de voorrangsregeling woningen Amsterdam?

Vanaf afgelopen maandag kunnen medewerkers zich aanmelden voor de voorrangsregeling woningen. Geïnteresseerden en mogelijke kandidaten kunnen naar https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/onderwijs-leerplicht/woningen-amsterdamse-onderwijs/. Op deze site staat helder beschreven:

 • Wie in aanmerking komt voor de voorrangsregeling;
 • Hoe een werknemer zich kan aanmelden;
 • Welke stappen de werknemer en de werkgever hiervoor moeten doorlopen (benodigde documenten).

Aanvullende informatie over de voorrangsregeling woningen voor zorg- en welzijnsprofessionals leest u in de Huisvestingsverordening 2020

Vragen?

Voor vragen over de procedure of de voorrangsregeling kun je contact opnemen met de Gemeente Amsterdam via woningberoepsgroepen@amsterdam.nl.