Voorbeeldbrief voor uw praktijk ter introductie POH GGZ (aanbeveling 2)

 
De stuurgroep POH GGZ heeft een voorbeeldbrief ontwikkeld, die u in uw praktijk kunt gebruiken om de POH GGZ bij uw patiënten te introduceren. U kunt de brief aanpassen aan uw praktijk en werkwijze, bij voorbeeld door te omschrijven hoe in uw praktijk afspraken worden gemaakt met de POH GGZ of door uw eigen no-show beleid te omschrijven.

De achtergrond van deze brief is dat in het rapport no-show bij POH GGZ wordt aanbevolen om de patiënt goed te informeren over het nut en werkwijze van de POH GGZ. In het onderzoek wordt aangegeven dat hierbij schriftelijke informatie behulpzaam zou kunnen zijn bij verwijzing door de huisarts of bij het eerste contact met de POH GGZ.

 

U kunt de voorbeeldbrief hier vinden.