Vindt u de overname van patiënten met een euthanasieverzoek goed georganiseerd?

FLITS-enquête
 
De KNMG pleit voor het maken van regionale afspraken tussen huisartsen over het overnemen van patiënten met een euthanasieverzoek. Het HKA-bestuur is het met de KNMG eens dat de overdracht van euthanasieverzoeken goed moet worden geregeld. Via deze FLITS-enquête vernemen wij graag uw ervaring. Het invullen kost u hooguit 2 minuten.

In Nieuwsuur van 23 maart j.l. reageerde KNMG-voorzitter René Héman op de oproep van de Levenseindekliniek om de onderlinge verwijzing beter te regelen als een collega een euthanasieverzoek niet kan uitvoeren. Héman stelt dat de KNMG een sterke voorkeur heeft voor euthanasie door de eigen arts. 'Patiënten willen over het algemeen het liefst bij hun eigen arts of anders in hun regio terecht kunnen. Lukt dat niet, dan is het belangrijk dat de arts dit op tijd met de patiënt bespreekt en de patiënt helpt bij het vinden van een andere arts. Dit is geen juridische plicht, maar wel een morele en professionele verantwoordelijkheid', aldus Héman.

Wij vernemen graag OF en HOE u de overdracht van euthanasieverzoeken georganiseerd heeft. Klik hier voor het invullen van de FLITS-enquête. Deze enquete wordt maandag 24 juli gesloten.