Verzoek om bij te dragen aan goede voor- en nazorg aan naasten en nabestaanden van COVID-19 patiënten!!

 
Namens het Oog voor Naasten- COVID-19 projectteam vragen wij uw hulp om mee te werken aan dit ZonMw-onderzoek en zo bij te dragen aan goede voor- en nazorg aan naasten en nabestaanden van COVID-19 patiënten.

In het voorjaar van 2020 heeft ons expertisecentrum in samenwerking met experts een Oog voor Naasten Covid-19 module versie 1 ontwikkeld voor naasten en nabestaanden van COVID-19 patiënten en hun zorgverleners. In het vervolg van dit ZonMw Palliantie-project willen we deze module verder aanpassen en uitbreiden aan de behoeften en wensen van naasten en nabestaanden van COVID-19 patiënten. Dit doen we o.a. door zorgverleners passende informatie te geven hoe zij goede voor- en nazorg kunnen geven aan naasten en nabestaanden van COVID-19 patiënten.

Voor dit onderzoek zijn wij:

1: Op zoek naar zorgverleners voor onze digitale focusgroepen om met elkaar na te denken wat goede voor- en nazorg voor naasten en nabestaanden van COVID-19 patiënten is, en op welke manier deze zorg en ondersteuning gerealiseerd kan worden. Dit kunnen artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten/PA, verzorgenden, geestelijk verzorgenden, maatschappelijk werkers en vrijwilligers zijn, werkzaam in ziekenhuizen, verpleeghuizen, hospices of in de thuissetting over heel Nederland.  Per zorgsetting worden 2 focusgroepen georganiseerd met ongeveer 4-6 deelnemers met een variërend functieprofiel.

Via deze link kunnen zorgverleners zich aanmelden voor één van de focusgroepen. 

2: Op zoek naar goede voorbeelden van voor- en nazorg aan naasten van COVID-19 patiënten die (bijna) zijn overleden in het ziekenhuis, verpleeghuis, hospice of thuis. Goede voorbeelden kunnen gaan over de manier waarop naasten, gezien de beperkende maatregelen voor bezoek en contact, toch goed begeleid en ondersteund konden worden. Dit kan variëren van ondersteuning in het leggen van contact tussen naaste en patiënt, vormen van informatieverstrekking, initiatieven om naasten en nabestaanden emotionele ondersteuning te geven voor en na overlijden etc. Het mag kort en bondig zijn.

Via deze link kunnen de goede voorbeelden aan ons doorgegeven worden. Alle informatie zal vertrouwelijk behandeld worden, en alleen voor dit onderzoek en de ontwikkeling van de Oog voor Naasten- COVID-19 module gebruikt worden.

3. Op zoek naar naasten en nabestaanden van COVID-19 patiënten die (bijna) zijn overleden thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of hospice voor een (telefonisch) interview van ongeveer een half uur. Zouden jullie alvast willen kijken of jullie nabestaanden of naasten kennen (kan ook uit de privésfeer) die mee zouden willen werken aan een interview? Eind Januari 2021 zijn wij zover om contact met naasten op te nemen en hen te interviewen. Begin 2021 ontvangen jullie een informatiebrief voor nabestaanden en naasten waarmee zij uitgenodigd kunnen worden. 

Alvast dank voor jullie hulp!

Hartelijke groet namens het Oog voor Naasten- COVID-19 projectteam,

Yvette van der Linden, hoogleraar Palliatieve Geneeskunde, LUMC
Marcella Tam, projectleider
Nienke Boogaard, senior onderzoeker