Verslag themabijeenkomst Zorgwekkende Zorgmijders d.d. 25 november

 
Verslag themabijeenkomst Zorgwekkende Zorgmijders d.d. 25 november
Op 25 november organiseerde de kring een themabijeenkomst over hoe om te gaan met zorgmijders en overlastgevers in de praktijk. Er was een deskundig panel, bestaande onder andere uit Melissa Diaz, huisarts bij dr. Valckenier, een SPV'er en een wijkagent. De aanwezigen bespraken casussen en deelden aan de hand daarvan tips en contactgegevens met elkaar. Deze zijn in het verslag overzichtelijk voor u bij elkaar gezet. Onze tip: print het schema met contactgegevens en leg het in uw spreekkamer.

Conclusies van de avond
Het aanwezige panel van de ‘frontlinie’  is zeer goed in staat om crises te signaleren, te inventariseren en hierover te adviseren. De huisarts is zeker geholpen met een betere kennis over en samenwerking met deze disciplines. Alle aanwezigen worden echter fors gehinderd in hun werk doordat achter de “frontlinie” grote gaten zijn gevallen in de zorg.

Er is enorm gesneden in opname capaciteit. Jellinek en vangnet hebben geen eigen crisisbedden meer. Het verblijf van daklozen in de opvang is nu beperkt tot 3 maanden. Na die 3 maanden zijn er echter veel te weinig huizen beschikbaar om door te stromen naar een zelfstandige woonvorm. De wachttijd voor klinische detox is enorm. Tegelijkertijd zijn de ambulante zorgmogelijkheden afgenomen: FACT-teams hebben een wachttijd van vele maanden, thuiszorg heeft veel te lange wachttijden en  de thuisbegeleiding door het leger des heils is veel minder door de gemeente ingekocht. Juist deze vormen van begeleiding zijn in staat om crises af te wenden. De aanwezige disciplines kunnen nu een dreigende crisis wel onderkennen, maar staan te vaak machteloos toe te kijken hoe die zich daadwerkelijk voltrekt. Het is een wonder dat de hele frontlinie nog zo bevlogen is, maar cynisme ligt op de loer. Het begrip “crisis” is aan inflatie onderhevig, evenals het begrip “noodkreet” trouwens.

Marije Holtrop geeft aan dat de huisartsenkring een signaal zal afgeven aan gemeente en verzekeraars over de situatie.

Veel partijen escaleren binnen organisatie en bij gemeente om zaken op de agenda te krijgen. Realiteit is dat mensen van crisis naar crisis gaan en de hulporganisaties niet bij machte zijn om structurele hulp te verlenen.

Wilt u meer weten over de ingebrachte casussen? Lees het verslag in de bijlage en vergeet niet het overzicht met handige contactgegevens te printen!