Verschuiving zorgaanbod Amsterdam UMC vanaf februari

 
In 2018 zijn de twee Amsterdamse academische ziekenhuizen bestuurlijk gefuseerd. Door de zorg voor specifieke patiëntengroepen op één van beide locaties samen te brengen, wil Amsterdam UMC de duurzame beschikbaarheid van complexe patiëntenzorg garanderen. Per februari 2020 zullen daarom enkele afdelingen (deels) van locatie gaan veranderen.

De concentratie van patiëntenzorg over en weer is een ingewikkeld proces dat zorgvuldig is voorbereid en wordt begeleid. De verhuizende afdelingen hebben hun patiënten geinformeerd over eventuele veranderingen in hun afspraken. Bij deze worden ook huisartsen geinformeerd over de verschuivingen van specialismen. In bijgaande brief leest u hier meer over. 

BijlageGrootte
PDF-pictogram Verschuiving zorgaanbod Amsterdam UMC126.68 KB