Verschillenoverzicht Achmea contracten 2014-2015

 
Achmea heeft haar beleid ten aanzien van de huisartsenzorg en de overeenkomst inkoop huisartsenzorg 2015 bekend gemaakt en op haar website geplaatst. Daarnaast heeft Achmea haar beleid en de inkoop gepresenteerd in een aantal bijeenkomsten voor huisartsen. In 2015 verandert een deel van de bekostiging van de huisartsenzorg. Daardoor zal ook de inkoop van de huisartsenzorg wijzigen. Mede als gevolg hiervan is het vaak moeilijk om een vergelijking te maken tussen de inkoop huisartsenzorg 2014 en de inkoop huisartsenzorg 2015. Wilt u weten welke wijzigingen er zijn?

U wilt natuurlijk graag weten wat het contract 2015 voor u als huisarts en uw praktijk betekent. Om u hierbij behulpzaam te zijn hebben wij een verschillenoverzicht gemaakt tussen het contract 2014 en het contract 2015. Dit verschillenoverzicht en de vragen en onduidelijkheden die daarbij naar voren kwamen hebben wij  besproken in een Technisch Overleg met Achmea. Ondanks dat wij veel tijd en aandacht aan het overzicht hebben besteed kunnen er afwijkingen zijn. Deels kan dat ook komen doordat er op landelijk niveau overleg plaatsvindt dat tot wijzigingen heeft geleid of kan gaan leiden. Ook de input die Achmea heeft gekregen tijdens de presentaties kunnen tot wijzingen leiden.

Meer informatie
U kunt meer informatie vinden bij het dossier bekostiging  op de website van de LHV en op de website van Achmea . Veel antwoorden op vragen die u ongetwijfeld heeft kunt u daar terugvinden.