Veel variatie bij inzet poh-ggz, altijd zeer waardevol

Terugkoppeling enquete HKAA-werkgroep ggz
 
Veel variatie bij inzet poh-ggz, altijd zeer waardevol
Hoe staat het met de wachtlijsten, werkdruk en consultduur van de poh-ggz? Hier inzicht in krijgen was de insteek van de enquête onder huisartsen, uitgezet door de HKAA-werkgroep ggz. Daar komen veel verschillen uit naar voren, op een groot aantal aspecten. Aan de hand van praktijkverhalen laten we u zien wat we zoals zijn tegen gekomen. In dit artikel vertellen twee leden van deze HKAA-werkgroep over hun eigen ervaringen.

De praktijksetting tussen deze beide huisartsen verschilt nogal. Patria Diaz is werkzaam in het  gezondheidscentrum Diemen-Zuid, met zes huisartsen. Daar zijn drie poh’s-ggz werkzaam, waarvan een voor alleen jeugd, een voor alleen volwassenen en de derde voor volwassenen, jeugd en als middelenconsulent. Allen parttimers, waarbij er elke dag een poh-ggz aanwezig is. De praktijk van Dagmar van Wijngaarden kent 1,5 fte huisarts. Hier zijn twee poh’s-ggz werkzaam, elk één dag.

Meerwaarde
Wat zien zij als meerwaarde van een poh-ggz in een huisartsenpraktijk? “Het is zo waardevol om deze mensen te hebben”, betoogt Patria vol vuur. “Ze hebben meer kennis van psychofarmaca, weten of er sprake is van echte psychiatrie, kunnen goed inschatten wat er aan de hand is en passen zelf korte therapie toe.” Dagmar is het volledig met haar eens. “Ik vind een poh-ggz in de praktijk een aanwinst. De praktijk biedt daarmee extra kwaliteit. Tegelijk is mijn eigen kennis over psychiatrische ziektebeelden en behandelingen toegenomen.”

Detachering of in dienst
Ruim tweederde van de respondenten heeft gekozen voor een uitleenconstructie, ofwel: detachering. Ook de poh’s-ggz in gezondheidscentrum Diemen-Zuid werken op deze basis. Dagmar van Wijngaarden heeft één poh-ggz via Arkin, de ander is bij haar in dienst.
Patria: “Het is prettig dat Arkin alle werkgeversaspecten op zich neemt. Tevens zorgt Arkin voor intervisie en nascholing van de poh’s-ggz. En bij ziekte en vakantie is er vervanging.”
Van de twee poh’s-ggz in de praktijk van Dagmar is er dus één in dienst. “Niet heel bewust, het kwam zo uit”, geeft ze aan. “Financieel is dat gunstiger. Ander voordeel is een vaste functionaris. Vanuit Arkin werd er nogal eens geschoven met personele inzet. Maar als werkgever moet je wel zelf in overleg met de poh-ggz over nascholing en intervisie. Belangrijke aspecten, juist omdat het een eenzaam beroep is.”

Achtergrond
Spv, basis-psycholoog, maatschappelijk werk: er is nogal een variatie aan eerder gevolgde opleidingen van poh’s-ggz. Wat zijn de ervaringen van beide huisartsen? Patria benoemt globaal het verschil. “Kort door de bocht kun je mogelijk stellen dat een spv goed psychopathologie kan herkennen, een psycholoog goed is in korte diagnostiek/therapie en een maatschappelijk werker vooral geschikt is bij psychosociale problematiek in achterstandswijken en wijken waar veel ouderen wonen. Mijn voorkeur gaat uit naar mensen met uitgebreide ervaring in de ggz, het liefst in de tweede lijn.” Nuchter: “Je kunt wel eisen hebben, maar het aanbod is schaars.”
Dagmar aarzelt. “De twee poh’s-ggz in mijn praktijk heel verschillend, ze vullen elkaar goed aan. Ik weet niet of dat komt door de opleiding of door de persoonlijkheid.” Ze benadrukt: ‘Welke competenties gewenst zijn, is afhankelijk van de populatie. Zo wonen er in mijn werkgebied veel migranten. Dat vereist een bepaalde behandelmethode, waarbij de poh-ggz zich goed moet voelen. De laatste vijf jaar zijn er ook veel hoogopgeleiden komen wonen. Daar zie je meer klachten als overspannen en burn out. Daar kan de andere poh-ggz juist uitstekend mee uit de voeten.”

Aantal consulten
Uit de enquête kwam ook verschil naar voren in het aantal consulten van een poh-ggz, met als gemiddelde 11 per volledige werkdag. Dat is aan de hoge kant. Bij beide huisartsen ligt dit dan ook lager: 7 tot 9 consulten per dag. “Er moet ook ruimte worden ingepland voor administratie en overleg, en voor kennis van de sociale kaart in de wijk”, stellen ze.

Patria: “Ik heb met Arkin overlegd wat landelijk gebruikelijk is. Dat is per consult een half uur, voor een intake drie kwartier en voor complexe problematiek een uur. Onze poh’s-ggz beheren zelf hun agenda. Ik kijk wel mee of ze mensen mogelijk niet te lang behandelen.”
Eén poh-ggz in de praktijk van Dagmar heeft gekozen voor een half uur voor elke patiënt en een uur voor een intake. Bij de andere ligt dat op respectievelijk 40 minuten en 45 minuten. “Dat past net heel krap in de geboden vergoeding”, weet Dagmar. “Wil de inzet echt rendabel zijn, zijn meer consulten per dag nodig. Maar dat is heel pittig.” De hoge no-show vormt een probleem. “Wij overwegen om sms te sturen”, zegt Patria. “Wij doen dat al”, vermeldt Dagmar. “Dat voorkomt veel no-show, maar niet alle.”

Inbedding in de praktijk
Gedetacheerd, zzp of dienstverband: een poh-ggz maakt onderdeel uit van het team, daarover is geen discussie mogelijk. Dagmar: “Laagdrempelig kunnen overleggen met de huisartsen is een vereiste. Eén poh-ggz werkt alleen op mijn vrije dag. Ik zorg ervoor dat we elkaar toch regelmatig spreken. Ze kan direct in het HIS werken en bevindingen vermelden in het dossier van de patiënt, maar dat kan persoonlijk contact niet vervangen.” Patria vult haar aan. “Als ggz-huisarts ben ik coördinator en aanspreekpunt van alle poh’s-ggz in ons gezondheidscentrum. Er zijn gezamenlijke overleggen met casuïstiekbespreking. Daarnaast vind ik het van belang dat een poh-ggz contact heeft met elke huisarts. Elkaar face to face zien, zorgt voor korte lijnen.”

Wachtlijstproblematiek
Op dit moment zet een norm-huisartsenpraktijk gemiddeld 12 uur poh-ggz in. Echter: de wachtlijstproblematiek bij de gespecialiseerde ggz heeft direct invloed op de inzet van de poh-ggz in de huisartsenpraktijk, zo blijkt ook uit de enquête. Poh’s-ggz bieden vaak overbruggende zorg, met als gevolg dat er voor deze functionarissen ook wachtlijsten ontstaan. 

 

Tip uw poh-ggz over netwerken en scholing via Elaa!
Adviseur Mirjam Kohinor van Elaa ondersteunt de HKAA-ggz-werkgroep. Omdat meer verbinding tussen de poh’s-ggz wenselijk is, start ze een LinkedIn-groep voor poh’s-ggz in de regio. Elaa wil met deze groep een platform creëren voor poh’s-ggz in Amsterdam en Almere. Heeft uw poh ggz interesse in intervisie en scholing in de buurt? Of zij contact leggen met andere poh’s-ggz in Amsterdam/Almere voor bijvoorbeeld informatie over interessant wijkaanbod op ggz-gebied of juist welzijn of maatschappelijk relevant aanbod? Zie https://www.linkedin.com/groups/13753878/

Tevens streeft Elaa naar een jaarlijkse scholing met poh’s-ggz en de huisartsen samen.
Voor meer informatie: Mirjam Kohinor, m.kohinor@elaa.nl. Tel. 088 3433046 of 06 425 85 074