Variabilisering 2014: indicatoren definitief bekend

 
De variabiliseringsgelden worden in 2014 wederom ingezet op het gebied van ADEPD-registeren, zoals reeds eerder gemeld. Nu is definitief duidelijk geworden dat huisartsen komend jaar getoetst worden op twee punten. Namelijk het onderbrengen van consulten onder een episode met een betekenisvolle diagnose en het toekennen van probleemstatus aan de relevante episode.

 

Indicatoren

Om in aanmerking te komen voor het variabiliseringstarief moet u ook dit jaar uw dossier bijhouden volgens de richtlijnen van de Adequate Dossiervorming Elektronisch Patiënten Dossier (ADEPD).

Concreet worden er dit jaar twee zaken gemeten:

  1. Ten eerste moeten gedeclareerde consulten (lang en kort) in de periode van 1 maart tot en met 31 mei gekoppeld zijn aan een episode die is voorzien van een betekenisvolle ICPC-code. Als een - nog te bepalen - percentage van de consulten aan deze voorwaarde voldoet, hebt u aan de eerste indicator voldaan.
  2. Ten tweede dienen alle probleemstatus-waardige episodes, daadwerkelijk een probleemstatus te krijgen. Probleemstatus wordt ook wel attentiewaarde genoemd. Ook hier moet een nog te bepalen percentage gehaald worden.

De percentages die bij beide indicatoren gehaald moeten worden, worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. Het NIVEL is gevraagd te adviseren over een realistisch percentage.

Eerder was nog sprake van een mogelijke derde indicator. Namelijk het onderbrengen van medicatie onder een episode. Gezien de uitvoeringsproblemen rondom deze indicator, maakt deze geen onderdeel uit van de meting in 2014.

Meetperiode

Met verzekeraars is afgesproken dat er bij de eindmeting wordt gemeten over de periode 1 maart tot en met 31 mei 2014. Alle consulten, met uitzondering van de telefonische consulten, in die periode tellen dus mee. Consulten van voor 1 maart 2014 worden niet meegenomen in de meting van het ICPC-percentage. U hoeft dus niet 'met terugwerkende kracht' te coderen. Dit geldt ook voor de attentiewaarde.

Meer informatie

Zodra de gedetailleerdere instructies wat betreft de twee indicatoren klaar zijn, brengen wij u hiervan direct op de hoogte.