Van het kringbestuur: HKA voorzitter Stella Zonneveld vertrekt

Verbinding met Almere en nieuw pamflet HRMO
 
Van het kringbestuur: HKA voorzitter Stella Zonneveld vertrekt
Stella Zonneveld heeft haar vertrek uit het HKA-bestuur aangekondigd. Na bijna 8 jaar zal zij haar taken voor de HKA met ingang van 1 september beëindigen. Met Stella vertrekt een inspirerende en bevlogen voorzitter. Het bestuur beraadt zich op de te volgen procedure voor het benoemen van een nieuwe voorzitter. Natuurlijk houden wij u op de hoogte! Verder informeren wij u over de verbinding met onze leden in Almere en over het nieuwe pamflet van HRMO.

Als bestuur zijn wij bezig om de verbinding met onze leden in Almere te verstevigen. Hiervoor is een enquête gehouden die door bijna de helft van de leden in Almere is ingevuld. Dank daarvoor! Wij verwachten in september de resultaten met u te kunnen delen, samen met een plan van aanpak over hoe er invulling kan worden gegeven aan de uitkomsten uit de enquête.

Ten slotte wijzen wij u op het nieuwe pamflet van Het Roer Moet Om (HRMO): Zorg voor Samenhang. Het HKA-bestuur steunt deze oproep van harte. Met voldoende handtekeningen kan HRMO aansturen op een hoorzitting in de Tweede Kamer. Heeft u al getekend?

Met vriendelijke groet,
Bestuur huisartsenkring Amsterdam/Almere