Vacature bestuurslid Kwaliteit huisartsenkring Amsterdam

 
Voor de portefeuille kwaliteit is het bestuur op zoek naar een (waarnememend) huisarts met brede blik op huisartsenzorg en bijzondere interesse in kwaliteitsbeleid. Het HKA-bestuur bestaat uit 9 huisartsen met verschillende vormen van praktijkvoering en uit verschillende delen van de stad die met elkaar een goede representatie weergeven van de huisartsen in Amsterdam. Bent u geïnteresseerd in deze bestuursfunctie of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Annemieke van Dijk via het LHV regiobureau: 020-3445 988 of stuur uw C.V. naar bestuur@huisartsenkringamsterdam.nl

Wat hebben wij te bieden
Een inspirerende bestuurlijke taak in een klein, enthousiast team waarin een breed scala aan huisartsenzorg-gerelateerde onderwerpen de revue passeren. Er is een passende vergoeding ter compensatie van niet-gewerkte uren / inkomstenderving. Het bestuur wordt ondersteund door een professionele organisatie van 3 (part-time) beleidsmedewerkers en een secretaresse.

Portefeuille kwaliteit
Als portefeuillehouder kwaliteit is ons visiedocument de basis van waaruit wordt werkt. Deze visie is in 2016 opgesteld en eind mei 2017 is hierover een conferentie gehouden waar zo’n 80 Amsterdamse huisartsen aanwezig waren. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de aansturing van de HKA werkgroep Scholing & Kwaliteit. Deze werkgroep zorgt voor een evenwichtig nascholingsaanbod het jaar rond. Daarvoor ontwikkelt de werkgroep onder andere scholingen waar in het commercieel aanbod hiaten vallen. De werkgroep komt 4-6 keer per jaar bij elkaar. Ten slotte werkt u samen met de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) aan versterking van de FTO-groepen door ondersteuning van de EKC’ers.

Wat vragen wij:

 • Als (waarnemend) huisarts actief te zijn in de regio Amsterdam/Almere.
 • Interesse in de organisatie en ontwikkeling van de eerste lijn en met name de huisartsenzorg in de nabije toekomst.
 • Affiniteit met nascholing en kwaliteitsbeleid.
 • Tijd: het bestuur komt één keer per maand bij elkaar, vergadert één keer per maand telefonisch. Daarnaast wonen bestuursleden vergaderingen bij die passen in hun portefeuille.
 • U treedt op de voorgrond namens de beroepsgroep.
 • Bestuurlijke ervaring is geen vereiste.

Wat doet het bestuur?
Het HKA-bestuur bestaat uit 9 huisartsen met verschillende vormen van praktijkvoering en uit verschillende delen van de stad die met elkaar een goede representatie weergeven van de huisartsen in Amsterdam. Ieder bestuurslid heeft een eigen inhoudelijke portefeuille, bv.: spoedzorg, GGZ, ouderenzorg, ICT e.a. Het bestuur houdt zich bezig met:

 • Visievorming en standpuntbepaling: De HKA zet zich breed in voor goede huisartsenzorg in Amsterdam. Wij ontwikkelden een visie op kwaliteit in het verlengde van Het Roer Moet Om met een grotere rol voor intervisie en spiegelbijeenkomsten, maar zonder lastenverzwaring! Een visie op ‘Huisartsenzorg in Amsterdam’ als onderlegger voor onder andere verkennende gesprekken over samenwerking tussen de huisartsenpartijen in Amsterdam. Ten slotte een meer integrale visie op ouderenzorg waarin de Amsterdamse grootstedelijke vraagstukken nadrukkelijk worden geadresseerd. Over actuele zaken wordt een standpunt ingenomen dat in overleggen en via de HKA nieuwsbrief wordt verspreid, bv. Spoedzorg overdag, gebruik van screeners in de huisartsenzorg.
 • Belangenbehartiging en lobby: De HKA behartigt vanuit haar visie de belangen van de Amsterdamse huisartsen. Zo neemt de HKA deel aan overleggen met stakeholders als HpA, ziekenhuizen, Zilveren Kruis,  gemeente Amsterdam. Daarnaast zetten wij ons in voor gerichte doelen, bv.  
  • Lobby voor één centraal telefoonnummer in Amsterdam voor tijdelijke opnames.
  • Gemeente informeren over huisvestingswensen, oa. graag in (A)HOED, niet in gezondheidscentrum.
  • Heldere afspraken met Ouder-en Kindteams over contact met de huisartsenpraktijk.
 • Maatschappelijke betrokkenheid: De HKA vindt het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. Als huisartsen zien wij als één van de eersten de gevolgen van gedrag en beleid. Daar willen wij wat mee doen. In 2015 en 2016 heeft zich dit in het kader van de Dappere Dokters vertaald in betrokkenheid bij de een debatreeks in De Balie waarin ontwikkelingen in de zorg zijn besproken. De HKA was daarnaast mede-organisator van een conferentie over Oncologie voor huisartsen en specialisten. Ook hebben wij onze steun gegeven aan Het Roer Moet Om. Ten slotte hebben wij met het Amsterdams Rookalarm ingezet op rookvrije school- en sportterreinen en daarvoor scholen en sportverenigingen aangeschreven.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in deze bestuursfunctie of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Annemieke van Dijk via het LHV regiobureau: 020-3445 988 of stuur uw C.V. naar bestuur@huisartsenkringamsterdam.nl