Uw inbreng gevraagd voor evaluatie Convenant Medicatieoverdracht

 
Een goede, snelle en veilige medicatieoverdracht tussen ketenpartners (huisarts, ziekenhuis, apotheek en thuiszorg) is essentieel voor het leveren van goede zorg. In 2012 en 2014 heeft de HKA namens de huisartsen convenanten ondertekend op dit onderwerp. Deze convenanten willen we nu evalueren. Wij vragen u daarom vóór 15 juni bijgaande vragenlijst in te vullen, zodat we de medicatieoverdracht verder kunnen verbeteren.

In 2012 is er een Amsterdams convenant ondertekend voor medicatieoverdracht tussen thuiszorgorganisaties, apothekers en huisartsen voor thuiswonenden, gevolgd door een convenant voor medicatieoverdracht rondom gepland ziekenhuisbezoek in 2014.

Met behulp van onderstaande link naar de vragenlijst willen we inventariseren hoe de medicatieoverdracht in de regio Amsterdam is georganiseerd, hoe de afspraken uit beide convenanten zijn geïmplementeerd en welke knelpunten er zijn in de overdracht. Daarvoor vragen wij u onderstaande digitale vragenlijst in te vullen vóór 15 juni 2015.

Vul hier de vragenlijst in 

Alvast hartelijk dank, 

Met vriendelijke groet,

Hein Thiel, HKA
Christèle Warmerdam, SIGRA
Bob de Dood, FBA