Is uw bereikbaarheid voor spoed tussen 16-17 uur goed geregeld?

 
Wij hebben zowel van dienstdoende huisartsen, van Huisartsenposten Amsterdam als van Atal-mdc signalen ontvangen dat het regelmatig voorkomt dat alarmerende labwaarden aan het eind van de dag niet meer naar de huisartsenpraktijken kunnen worden doorgebeld.

Navraag bij Atal-mdc leert dat het gemiddeld om 1 á 2 uitslagen per werkdag gaat. Uiteindelijk geeft Atal-mdc deze waarden door aan de huisartsenposten, waardoor collega’s dit tijdens de dienst moeten oppakken. Een onwenselijke situatie, die de zorg bovendien nog duurder maakt ook.

Daarom; Zorg ook tussen 16-17 uur voor een goede spoedlijn! Stuur eventueel uw correcte spoednummer door naar Atal-mdc via accountmanagement@atal-mdc.nl