Update HKA protocol reanimatieafspraken maken

 
Het HKA protocol voor het maken en vastleggen van reanimatieafspraken is geactualiseerd. In deze versie is meer aandacht voor overdracht aan de thuiszorgmedewerkers en zijn duidelijke afspraken over overdracht en registratie op de huisartsenposten.

Overdacht en vastleggen HpA

In de eerste versie van het protocol 'reanimatieafspraken maken en vastleggen' stond als actiepunt implementatie bij HpA. Dit is inmiddels gerealiseerd door duidelijke afspraken over hoe de wensen van de patiënt bekend te maken bij de posten en over waar deze geregistreerd worden:

-   HpA informeren via zorgmail of met fax op standaard overdrachtsformulier voor dienst. Wordt door HpA geregistreerd in call-manager.  

Overdracht naar thuiszorgmedewerkers

Na het uitkomen van het protocol is met thuiszorgorganisatie Cordaan contact geweest over afstemming van beleid. Thuiszorgmedewerkers bellen in principe 112 in een crisissituatie. Het is dus van belang om ervoor te zorgen dat thuiszorgmedewerkers op de hoogte zijn van niet-reanimeerwensen en dat deze op een duidelijk zichtbare plek liggen - ondertekend door arts en patiënt.