Uitwisseling met HpA nu mogelijk via LSP en Whitebox!

De beste zorg voor uw kwetsbare patiënt kan niet meer zonder veilige data-uitwisseling.
 
Het bestuur van de Huisartsenkring Amsterdam (HKA) stelt zich op het standpunt dat digitale uitwisseling van medische gegevens belangrijk is tijdens de ANW-uren, vooral bij de groep kwetsbare en complexe patiënten. Amsterdamse huisartsen zijn sinds de introductie van het LSP bijzonder kritisch geweest. Een gevolg van deze kritische houding is dat er tot op heden nog maar weinig gebruik wordt gemaakt van digitale uitwisseling van gegevens. De HKA is daarom tevreden dat de pilot met de Whitebox is geslaagd. Dit betekent dat er naast het LSP nu een tweede systeem is voor gebruikers van (op dit moment) TetraHIS en MicroHIS om medische gegevens uit te wisselen met de HpA. De beste zorg voor uw kwetsbare patiënt kan niet meer zonder veilige data-uitwisseling. De HKA roept haar leden daarom op hier nu stappen in te zetten. Tevens roept ze andere Huisarts Informatie Systemen (HISsen) dan bovengenoemde op om een koppeling met de Whitebox te realiseren ten behoeve van huisartsen met één van die HISsen, die ook graag een koppeling met de Whitebox willen.

Goede uitwisseling tussen dagpraktijk en huisartsenpost
De HKA stimuleert huisartsen om bij kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte en in de palliatieve fase belangrijke gegevens uit het medisch dossier digitaal te ontsluiten. Uitwisseling van patiëntgegevens met de Huisartsenpost Amsterdam kan nu met Whitebox en LSP. De pilot met de Whitebox is met goed gevolg afgesloten. Voor Huisartsenposten Amsterdam (HpA) is dit reden om het gebruik van de Whitebox te faciliteren.

HKA en pilot Whitebox
De afgelopen jaren heeft de HKA met steun van HpA in een pilot intensief samengewerkt met Whitebox Systems om een goed werkend alternatief voor het Landelijke Schakelpunt (LSP) ontwikkelen. Via de Whitebox worden gegevens direct uitgewisseld met een andere partij, dus zonder gebruik te maken van een ‘centrale voorziening’. De aanleiding voor deze pilot was een onderzoek van de HKA onder haar leden. Daaruit bleek dat 73% liever een regionaal alternatief voor het LSP zou gebruiken. De Whitebox zorgt hiervoor. Hierdoor is de Whitebox complementair aan het LSP. De volgende stap is een koppeling met alle HISsen, zodat de Whitebox huisarts-breed in gebruik kan worden genomen. Whitebox Systems verwacht dat koppelingen met andere HISsen eenvoudig uitgevoerd kunnen worden.

Whitebox
Bijzonder aan de Whitebox is de optie voor een minimale Professionele Samenvatting (PS), waarin alleen de noodzakelijke gegevens worden gedeeld. Artsen werken hier graag mee en patiënten reageren er positief op. De nieuwe samenvatting is belangrijk voor de privacybescherming van de patiënt. Onderzoek van de Vrije Universiteit onderschrijft dit en concludeert dat de minimale PS voldoende informatie bevat voor de waarnemend huisarts. Daarnaast biedt de Whitebox een visite-app en patiëntinzage van de Professionele Samenvatting.

Berichtgeving
Mocht u uit de berichtgeving [in de krant] de indruk hebben gekregen dat de HKA voorstander is van één van beide systemen, dan willen wij van de gelegenheid gebruik maken om te benadrukken dat dat niet het geval is. Wèl vinden wij het belangrijk dat er goede alternatieven naast elkaar bestaan. Zodat tegemoet gekomen wordt aan de bezwaren van onze leden en aan bezwaren van patiënten bij gegevensuitwisseling via het LSP, terwijl zij wel goede uitwisseling met de waarnemend huisarts op de HpA willen. De kern blijft dat kwetsbare patiënten baat hebben bij goede gegevensuitwisseling met de huisartsenposten. Huisartsen hebben hier een taak in en de HKA wil daarin faciliteren.  

Gerelateerde berichten:
Persbericht HKA & HpA d.d. 3 april 2018 
EZDA biedt hulp bij implementatie LSP, Whitebox en Secure Email 
Unieke Amsterdamse nascholing LSP/Whitebox/Secure Email

Meer informatie: 
Artikel ´Whitebox serieus alternatief voor LSP´  
Managementsamenvatting pilot Whitebox 
Alle informatie over de pilot is te vinden via: https://whiteboxsystems.nl/pilot-resultaten