Uitwerking huisartsencontract Zilveren Kruis

 
Met grote inzet landelijk en regionaal proberen we oneffenheden uit het recent afgesloten Zilveren Kruis huisartsencontract glad te poetsen en samen met InEen afspraken te maken over de groeiruimte voor 2021. Met name de afspraak van 3,25 uur extra per normpraktijk voor ondersteunend personeel blijkt in de uitwerking lastig. We proberen middels monitoring een en ander goed in de gaten te houden en door intensief overleg tot een goede oplossing te komen. We houden jullie op de hoogte van de vorderingen.