Uitspraken Klachtencommissie over triage op de posten

 
De Huisartsen Klachten Commissie Amsterdam biedt via deze weg twee uitspraken inzake triage op de posten aan. In beide zaken is de kwaliteit van de triage getoetst en gekeken hoe de dienstdoende huisarts met de informatie van de triagist is omgegaan. Als de klachtencommissie daar aanleiding toe ziet, worden uitspraken geanonimiseerd gepubliceerd. Zo kan eenieder zijn voordeel doen met de kennis die in deze procedures is opgedaan.