Uitspraak klachtencommissie inzake triage op huisartsenpost

 
De Huisartsenklachtencommissie Amsterdam biedt regelmatig uitspraken aan voor publicatie. De publicatie van een - geanonimiseerde! - casus biedt u de gelegenheid van elkaars ervaringen te profiteren bij het dagelijks handelen in de praktijk.

Kern: zelfverwijzer HAP, fysieke triage, verantwoordelijkheden huisarts en HpA

Klaagster beklaagt zich erover dat de dienstdoende huisarts medisch onzorgvuldig heeft gehandeld door haar zonder lichamelijk onderzoek en met pijnstillers naar huis te sturen terwijl zij al 24 uur hevige buikpijn had. Later is bij klaagster een blindedarm ontsteking met ontsteking van de buikwand gediagnostiseerd.

De klacht wordt ongegrond verklaard. Het gebeuren is voor de commissie wel aanleiding voor zowel de huisarts als de HpA een aanbeveling te formuleren. Zij beveelt de HpA aan erop toe te zien dat een triagist zich als zodanig ook kenbaar maakt.

Verder beveelt de commissie de huisarts aan zich, als verantwoordelijk huisarts, in voorkomende situaties ervan te vergewissen of het (standaard) advies dat opnieuw contact moet worden opgenomen als de klachten aanhouden en/of verergeren, ook daadwerkelijk is gegeven en dit ook in het waarneembericht te (laten) rapporteren.

De gehele uitspraak leest u hier