Uitspraak klachtencommissie Amsterdam

Kern: Ventolin, astmaklachten of hartfalen, vervolgen rouwproces nabestaanden
 
De Huisartsenklachtencommissie Amsterdam biedt regelmatig uitspraken aan voor publicatie. De publicatie van een - geanonimiseerde! - casus biedt u de gelegenheid van elkaars ervaringen te profiteren bij het dagelijks handelen in de praktijk. In deze uitspraak wordt gekeken naar het medisch handelen naar aanleiding van verergering van klachten aan de luchtwegen en naar de bejegening van de nabestaande.

Kern: Ventolin, astmaklachten of hartfalen, vervolgen rouwproces nabestaanden

In de onderstaande zaak verwijt klaagster verweerder dat hij:

  1. onzorgvuldig en onprofessioneel heeft gehandeld door een verkeerde diagnose te stellen namelijk de diagnose astma in plaats van hartfalen.
  2. verkeerde medicatie, namelijk  te veel Ventolin heeft voorgeschreven.
  3. heeft nagelaten contact te zoeken met de nabestaande na het overlijden van patiënt.

Samenvatting uitspraak
De commissie overweegt dat verweerder tijdens het consult met patiënt niet meteen uit hoefde te gaan van een ernstige situatie, maar dat wel degelijk sprake was van verergering van klachten van de luchtwegen. De commissie stelt vast dat verweerder aan het eind van het consult de medicatie heeft opgehoogd, zonder dat de toename van de klachten van patiënt medisch door hem was verklaard. Verweerder kon naar het oordeel van de commissie de diagnose verergering astma overwegen, maar hij had op grond van zijn bevindingen een andere reden niet moeten uitsluiten en nader onderzoek moeten (laten) verrichten of een follow-up moeten inbouwen.

De commissie verklaart dat klachtonderdeel gegrond.

De commissie verklaart, aan de hand van de voorgeschreven recepten, het klachtonderdeel van het teveel voorschrijven van Ventolin ongegrond. 

Ten aanzien van de klacht over het gebrek aan contact na overlijden overweegt de commissie dat verweerder niet in overeenstemming met het Competentieprofiel van de huisarts heeft gehandeld en professioneel en qua bejegening dan ook tekort is geschoten.

De commissie verklaart de klacht gegrond.

Voor de gehele uitspraak gaat u naar ons dossier klachtenregeling Amsterdam. U vindt hier ook de laatste informatie over de nieuwe klachtenwet.