Uitnodiging voor de ALV 14 december. Praat mee over innovatie & zorg in Amsterdam

 
Zilveren Kruis wil samen met de zorgverleners regionaal prioriteiten stellen voor projecten in segment 3: OWZ, innovatie en substitutie. Als overlegorgaan daarvoor is de regiotafel dit najaar opgericht. In dit overleg spreekt een delegatie van huisartsen met Zilveren Kruis over welke projecten in Amsterdam opgepakt kunnen worden. Het bestuur van de HKA nodigt u uit om tijdens de ALV van 14 december te spreken over hoe wij via de regiotafel richting kunnen geven aan de zorgontwikkelingen in Amsterdam.

Visie herijken
Het bestuur van de HKA wil met haar leden in gesprek over hun visie op ontwikkelingen in Amsterdam. Als uitgangspunt nemen we de visie van de HKA uit 2014. Doel is om deze visie te actualiseren en te gebruiken als kompas voor de regiotafel

Het is de bedoeling dat alle Amsterdamse projecten in segment 3 via de regiotafel worden ingediend en aldaar op kansrijkheid worden beoordeeld. Vorige week is een eerste gesprek geweest, waarin Zilveren Kruis duidelijk heeft gemaakt gezamenlijk te willen optrekken. De inhoudelijke beoordeling van de projecten komt bij de regiotafel te liggen. Het gaat maar om een klein budget voor onze regio, rond de € 800.000,- totaal. 

Vooralsnog is voornamelijk gesproken over hoe de regiotafel in zijn werk zou moeten gaan. Inhoudelijk is aangegeven dat wij graag verder willen praten over een stadsbreed substitutieproject voor CVRM. 

Uitnodiging ALV

Kom naar de ALV en deel uw ideeën over ontwikkelingen in Amsterdam en hoe wij daar met innovatie en substitutie op kunnen inspelen om de zorg voor alle Amsterdammers nog beter te maken. Ook concrete plannen zijn van harte welkom!

  • 14 december 2015, aanvang 19.30 uur
  • Hoogte Kadijk 143C
  • Vergaderset

AANMELDEN (Graag even melden dat uw bericht de ALV betreft)

Tot dan!

Met vriendelijke groet,

Stella Zonneveld
voorzitter