Uitnodiging: Thrive Amsterdam

vrijdag 10 mei 2019, 14.00 uur. Locatie Amstel 1
 
De gemeente Amsterdam wil iedereen de kans geven om gezond te leven of op te groeien. Een goede psychische gezondheid is hiervoor een essentiële voorwaarde. We zien heel veel inspanning en goede projecten op het vlak van preventie en psychische gezondheid binnen onze stad, maar geen dalende trend in de cijfers van matige en ernstige psychische problemen van onze jeugd en volwassen inwoners.

Thrive 
De focus ligt binnen de geestelijke gezondheidszorg en welzijn nu nog voornamelijk op ziekte en behandeling. Internationaal gezien verschuift die focus langzaam naar een populatie benadering met een omgevingsaanpak, waarbij alle inwoners, ook gezonde mensen, betrokken worden. Een voorbeeld van deze public health benadering van mentale gezondheid is Thrive. In Londen en New York wordt al langer volgens dit concept gewerkt. En met goede ervaringen! In Amsterdam willen we daarom  ook met de Thrive aanpak starten..

Voor goede resultaten  is echter een stevig netwerk en een brede coalitie van partijen nodig met een focus op preventie die dit initiatief ondersteunen.

Neem deel aan de brede coalitie 
U werkt bij een organisatie die een belangrijke bijdrage kan leveren aan Thrive Amsterdam.Maak tijdens dit symposium kennis met het concept Thrive. Samen met u willen we Thrive inhoudelijk meer vorm gaan geven: wat zijn de belangrijkste pijlers van mentale gezondheid in de stad, waarop moeten we nu preventieve acties ondernemen en wat willen we gezamenlijk bereiken?

In de bijlagen vindt u:

-de officiële uitnodiging voor het symposium van wethouder Kukenheim
-het programma van het symposium op 10 mei

 Aanmelden kan via ThriveAmsterdam@ggd.amsterdam.nl