Uitnodiging informatieavond: PrEP in Amsterdam: Wat kan de huisarts? Wat doet de GGD?

Donderdag 4 juli, aanvang 17.30 uur. Locatie: Hoogte Kadijk 143C te Amsterdam
 
Uitnodiging informatieavond: PrEP in Amsterdam: Wat kan de huisarts? Wat doet de GGD?
De verstrekking van de hiv-preventiepil - oftewel hiv Pre-Expositie Profylaxe (PrEP) - verloopt in de praktijk traag, ondanks het positieve advies van de Gezondheidsraad in maart 2018 en het besluit van de minister tot uitvoering van dit advies. In Amsterdam begeleiden zowel huisartsen als GGD-artsen de verstrekking aan doelgroepen. Voor huisartsen is nu in een nieuw PILOT project per 2019 een vergoeding geregeld voor de extra tijdsinvestering die begeleiding bij PrEP vraagt. Om voor deze financiële tegemoetkoming in aanmerking te komen is wel deelname aan deze (of voorafgaande) PrEP nascholing verplicht.

PrEP in Amsterdam: Wat kan de huisarts? Wat doet de GGD?
Onkostenvergoeding huisartsen bij deelname aan Pilot PrEP Amsterdamse Huisartsen

Met deze bijeenkomst wil de HKA samen met de GGD Amsterdam, Elaa en de NHG Expertgroep Seksuele Gezondheid, de Amsterdamse huisartsen op de hoogte stellen van de huidige stand van zaken. Deze bijeenkomst is bedoeld voor Amsterdamse huisartsen, maar geïnteresseerde doktersassistenten en POH’s die bijvoorbeeld spreekuren seksuele gezondheid verzorgen zijn ook welkom. Accreditatie voor huisartsen is aangevraagd.

Datum     : donderdag 4 juli 2019
Tijd          : 17.30 – 20.00 uur
Locatie    : Elaa, Hoogte Kadijk 143C in Amsterdam

Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven:

https://www.elaa.nl/kalender/prep_in_amsterdam/4-7-2019

Namens de HKA, Elaa, GGD en SeksHAG, 

Drs. Stella Zonneveld, voorzitter Huisartsenkring Amsterdam/Almere
Prof dr. Jan van Bergen, huisarts,  NHG Expertgroep seksuele gezondheid,
programmaleider Soa Aids Nederland, bijzonder hoogleraar AMC Huisartsgeneeskunde
Drs. Elske Hoornenborg, internist-infectioloog en projectleider AMPrEP project GGD
Drs. Rob Hermanussen, huisarts, NHG expertgroep seksuele gezondheid
Drs. Adrie Heijnen, huisarts, NHG expertgroep seksuele gezondheid