Uitnodiging “De Dappere Patiënt, Advance Care Planning, PaTz en VPTZ”

donderdag 15 februari 2018, 17.30 – 20.00 uur / Locatie: 1ste Lijn Amsterdam, Hoogte Kadijk 143-C, 1018 BH Amsterdam
 
 
U bent van harte welkom bij een avondbijeenkomst rondom de onderwerpen “De Dappere Patiënt, Advance Care Planning, PaTz en VPTZ”. Deze bijeenkomst zou eerder plaatsgevonden hebben op 1 november jongstleden, maar kon toen helaas niet doorgaan. We zijn blij u te laten weten dat we een nieuwe datum hebben gevonden om het programma aan te bieden: donderdag 15 februari 2018.

De avond ziet er uit als volgt:

17.30 – 18.00     Inloop met een broodje

18.00 – 18.05     Opening door Stella Zonneveld, voorzitter HKA

18.05 – 18.35     Film De Dappere Patiënt "Als wat je wil en kan, minder vanzelfsprekend wordt”

18.35 – 18.50     Lonneke Ketelaar, huisarts over Advance Care Planning en hoe de PaTz-groep 
                           daarbij behulpzaam is

18.50 – 19.15     Uitwisselen van ervaringen

19.15 – 19.50     Coördinatoren van VPTZ vertellen aan de hand van casuïstiek wat vrijwilligers 
                            kunnen bieden in de laatste levensfase
 

19.50 – 20.00     Afsluiting

‘Advance care planning’ (ACP) in de eerste lijn: hoe geeft u dit vorm? Met welke vragen wordt u geconfronteerd in uw praktijk? ACP is een proces waarbij de patiënt met zijn behandelend arts zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en eventueel vastlegt, vooruitlopend op het moment dat de patiënt zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen. Door in gesprek te gaan met ernstig zieke patiënten over wensen en zorgbehoefte kunt u tijdig anticiperen. Naast medische en psychosociale aspecten komen ook zingevingsvragen aan bod.  

VPTZ staat voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg: de coördinatoren van VPTZ-Amsterdam en Diemen vertellen welke hulp/ondersteuning geschoolde vrijwilligers kunnen bieden in de laatste levensfase.
Deelname is gratis. De bijeenkomst is niet geaccrediteerd.U dient zich in verband met de organisatie en catering vooraf aan te melden bij Nienke Brinkman, n.brinkman@1stelijnamsterdam.nl 

Indien u zich wel heeft opgegeven, maar u kunt niet komen en u heeft zich niet voor 15 februari afgemeld, dan worden administratiekosten (€ 25,-) in rekening gebracht.
Graag tot ziens op 15 februari!