Uitnodiging ALV 29 november: Even bijpraten

Digitaal
 
Het bestuur van de HKAA nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van 29 november aanstaande 19:30 - 21:00 uur via ZOOM.

Wij maken graag van deze gelegenheid gebruik om met elkaar van gedachten te wisselen over aantal actuele onderwerpen. Bestuurlijk en beleidsmatig wordt er hard aan gewerkt, maar in de praktijk merkt u dat nog niet. We willen delen waar wij mee bezig zijn en dit moment aangrijpen om uw mening, ideeën en aanvullingen hierover te horen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de uitwerking van onze plannen zo goed mogelijk aansluit op uw behoefte.

Aanmelden

Daarnaast vragen wij om goedkeuring van de jaarplannen en begroting 2022.

Agenda

         Jaarstukken

  1. Jaarplan 2022
  2. Begroting 2022
  3. Verslag ALV d.d. 14 juni 2021

De jaarstukken worden op de website gepubliceerd: Vergaderdocumenten 2021 

         Actualiteiten

         4. Uitkomsten Wagro enquête  ‘werken als waarnemer of praktijkhouder’ |
          5. Huisvesting van huisartsenpraktijken in Amsterdam 
             Toelichting proces landelijke enquête, samenwerking in de regio Amsterdam
          6. MOVE IT, veranderingen in de vereniging 
             Welke stappen zetten we in 2022 en voorlopige regio-indeling 
          7.Disfunctionerende collega’s 
            Korte terugblik op proces rond Quin Dokters en landelijke en regionale
            ontwikkelingen t.a.v. hoe om te gaan met disfunctioneren 
          8. ANW 
             
Toelichting proces landelijke enquête 
         9. Rondvraag & sluiting