Uitkomsten bijeenkomst toekomst ANW-zorg

 
De HKA en de HpA hielden op 23 januari jl. een gezamenlijk georganiseerde discussiebijeenkomst over de werkdruk tijdens de ANW diensten. Er was een grote opkomst. Ca. 50 aanwezigen. Een gevarieerd gezelschap waarbij zowel waarnemers al praktijkhouders goed vertegenwoordigd waren.

In november 2016 hebben velen van jullie de landelijke LHV enquête ingevuld. Uit deze enquête blijkt dat veel huisartsen een hoge werkdruk ervaren en dat veranderingen nodig zijn om draagvlak voor het invullen van de 24/7 huisartsenzorg te behouden.

Voor een verdere verdieping hebben we de bijeenkomst georganiseerd waarin de resultaten van de regionale uitslag werden gepresenteerd. Vervolgens hebben we aan de hand van stellingen gesproken over knelpunten die jullie ervaren in de ANW zorg en aan welke oplossingsrichtingen jullie denken.

Het resultaat van de discussiebijeenkomst is terug te lezen in het verslag. De opbrengst wordt meegenomen in de landelijke gesprekken die de LHV met Ineen voert. Maar het zou ook zomaar kunnen dat er lokale problemen en oplossingen naar voren komen die lokaal maatwerk vereisen. Die zullen dan in Amsterdam opgepakt moeten worden. Over dit maatwerk is de HKA in overleg met de HpA.