Tip: de GGD App store

 
Tip: de GGD App store
De gezamenlijke GGD’en en GHOR’s in Nederland hebben de GGD App store gelanceerd. Er zitten goede apps tussen om uw patiënt te ondersteunen (stimuleren zelfmanagement). Zo kan Medalert (medicatiebewaking) interessant zijn voor uw patiënt.

In de GGD App store staan allerlei gezondheidsapps, die beoordeeld zijn aan de hand van diverse criteria gebaseerd op de uitgangspunten van positieve gezondheid. Alleen apps die voldoen aan de door de GGD opgestelde criteria worden geplaatst én voorzien van een herkenbaar vignet.

Deze Appstore is een handig hulpmiddel om in de brij van ‘gezondheidsapps’ juist díe apps er uit te lichten die ook daadwerkelijk goede informatie geven en kunnen bijdragen aan het vermogen om zelf de regie te voeren als het gaat om gezondheid. Een goede stap voorwaarts in de public e-health!